Art 53 Prezumție | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Declararea judecătorească a morții - Prezumție -
Art. 53.
- Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Cel dispărut este socotit a fi în viață, dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 53  
    Reglementarea este identică celei din art. 19 din Decretul nr. 31/1954. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    Moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia [art. 954 alin. (1) noul C. civ.].16 Decesul poate fi fizic constatat sau declarat prin hotărâre judecătorească.17 Dispariția declarată de către judecător însă nu are acest efect, fiindcă cel declarat dispărut este prezumat a fi în viață [art. 53 noul C. civ.]. 
    16 Conform art. 91 din Legea nr. 71/2011, moștenirile deschise înainte de intrarea în vigoare aCodului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moștenirii. 
    17 A se vedea art. 49-57 noul C. civ..
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Statutul persoanei dispărute. Așa cum am văzut deja, cu excepția cazului reglementat de art. 50 alin. (3) noul C. civ., declararea judecătorească amorții nu se poate face decât după trecerea unei perioade de timp de la data dispariției persoanei în cauză. Chiar și în ipoteza reglementată de art. 50 alin. (3) noul C. civ., care permite declararea judecătorească amorții fără ase aștepta împlinirea vreunui termen de la dispariție, prin forța împrejurărilor va trece operioadă de timp de la data sesizării instanței și până când hotărârea judecătorească declarativă de moarte va rămâne definitivă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Deși noul Cod civil nu mai conține oprevedere similară celei din art. 18 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954, conform căreia „De îndată ce hotărârea declarativă de moarte arămas definitivă, cel dispărut este socotit că amurit la data stabilită prin hotărâre ca fiind aceea amorții”, această soluție se desprinde din cuprinsul art. 53 C. civ.. Potrivit acestui din urmă text de lege, „Cel dispărut este socotit afi în viață, dacă nu aintervenit ohotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă” (s.n. – E.C.). Per acontrario, după rămânerea definitivă ahotărârii declarative de moarte, se va considera că acela care adispărut aîncetat din viață, cu consecința încetării capacității sale de folosință. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dispariția unei persoane nu produce niciun efect asupra capacității sale de folosință, deoarece cel dispărut se consideră a fi în viață. Totodată, instanța de tutelă poate institui curatela, dacă nu există informații despre persoana dispărută și dacă nu a lăsat un mandatar sau un administrator general. Dacă cel dispărut are copii minori și aceștia sunt lipsiți de ocrotire, instanța de tutelă va dispune instituirea tutelei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Reviste:
Stabilire pensie de urmaș. Declararea decesului asiguratului prin hotărâre judecătorească. Admitere apel
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
;
se încarcă...