Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Declararea judecătorească a morții - Data prezumată a morții celui dispărut -
Art. 52.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Cel declarat mort este socotit că a încetat din viață la data pe care hotărârea rămasă definitivă a stabilit-o ca fiind aceea a morții. Dacă hotărârea nu arată și ora morții, se socotește că cel declarat mort a încetat din viață în ultima oră a zilei stabilite ca fiind aceea a morții. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort a încetat din viață în ultima oră a celei din urmă zile a termenului prevăzut de art. 49 sau 50, după caz. Jurisprudență

(3) Instanța judecătorească poate rectifica data morții stabilită potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2), dacă se dovedește că nu era posibil ca persoana declarată moartă să fi decedat la acea dată. În acest caz, data morții este cea stabilită prin hotărârea de rectificare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În alin. (1) au fost reluate prevederile alin. (1) al art. 18 din Decretul nr. 31/1954, legiuitorul noului Cod reglementând și modalitatea de determinare aorei morții. 
    Potrivit art. 222 din Legea nr. 71/2011, până la intrarea în vigoare aLegii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    22 În cazul hotărârii declarative de moarte, potrivit art. 52 noul C. civ., cel declarat mort este socotit că aîncetat din viață la data pe care hotărârea rămasă definitivă astabilit-o ca fiind aceea amorții. Dacă hotărârea nu arată și ora morții, se socotește că cel declarat mort aîncetat din viață în ultima oră azilei stabilite ca fiind aceea amorții. În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort aîncetat din viață în ultima oră acelei din urmă zile atermenului de 2 ani sau de 6 luni, care trebuie să curgă, pentru declararea morții unei persoane, conform art. 49 sau 50 noul C. civ., după caz. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prin hotărârea declarativă de moarte instanța trebuie să precizeze, în mod obligatoriu, data morții (art. 52 C. civ..). Când din probele administrate nu se poate stabili oasemenea zi, instanța va stabili, ca dată amorții, ultima zi atermenului de 2 ani sau, după caz, de 6 luni pentru cazurile speciale reglementate de art. 50 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Stabilirea datei morții prezumate 
    1.Reguli de stabilire adatei morții prezumate. Principalul efect al morții îl constituie încetarea capacității de folosință apersoanei fizice. Concomitent, se deschide succesiunea acesteia. Stabilirea datei morții prezintă astfel odeosebită importanță, indiferent dacă este vorba despre moartea fizic constatată sau despre moartea declarată judecătorește. Spre exemplu, numai cel ce există la data decesului unei persoane opoate moșteni [art. 957 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Hotărârea judecătorească declarativă de moarte va trebui să conțină, în mod obligatoriu, data prezumată amorții. Regulile pentru stabilirea acestei date sunt conținute de art. 52 C. civ.. Din cuprinsul acestor dispoziții legale rezultă că instanța de judecată va trebui să procedeze în modul următor: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Reviste:
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Doctrină:
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de rectificare a datei morții.
Rectificarea datei morții
Referințe în cărți:
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
;
se încarcă...