Art 51 Procedura de declarare a morții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Declararea judecătorească a morții - Procedura de declarare a morții -
Art. 51.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (1)

Soluționarea cererii de declarare a morții se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 51  
    Potrivit art. 2 alin. (1) pct. 1 lit. g) C. proc. civ.., tribunalul este competent să judece în primă instanță cererea de declarare a morții. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 49-51 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Procedura. Trimiterea pe care art. 51 noul C. civ. o face la dispozițiile Codului de procedură civilă trebuie înțeleasă ca referindu-se la prevederile art. 943-950 noul C. proc. civ., Legea nr. 134/2010, care a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013 (pentru această procedură a se vedea M. Fodor, I.-C. Drimer, Declararea judecătorească a morții, p. 71-75. 
    Până la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă au fost menținute în vigoare prevederile art. 30-43 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a Decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice [art. 230 lit. o) LPA], care au constituit vechea reglementare a procedurii de soluționare a cererii de declarare a morții. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   19.4. Procedura declarării judecătorești amorții. Noul Cod civil nu reglementează procedura declarării judecătorești amorții ci, prin art. 51, prevede că soluționarea cererii care are un asemenea obiect se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. Trimiterea este făcută la noul Cod de procedură civilă – Legea nr. 134/2010, republicată204. 
    204 M.Of. nr. 545 din 3 august 2012.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Competența de soluționare a unei asemenea cereri aparține instanței din cir­cumscripția teritorială unde dispărutul și-a avut ultimul domiciliu cunoscut, iar cererea poate fi introdusă de orice persoană interesată și de procuror. Procedura declarării judecătorești a morții are două faze: a) faza prealabilă și b) faza judecății propriu-zise. 
   2. După sesizarea instanței, președintele va cere primăriei comunei, orașului, muni­cipiului sau sectorului municipiului București, precum și organelor poliției în a căror rază teritorială a avut ultimul domiciliu cunoscut cel dispărut să culeagă informații cu privire la acesta. Totodată, președintele instanței va dispune să se facă afișarea cererii la ultimul domiciliu cunoscut al celui dispărut, la sediul primăriei comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București și la sediul instanței, precum și publicarea într-un ziar de largă circulație a unui anunț despre deschiderea procedurii de declarare a morții, cu invitația ca orice persoană să comunice datele pe care le cunoaște în legătură cu cel dispărut. Președintele va sesiza instanța de tutelă de la ultimul domiciliu cunoscut al celui a cărui moarte se cere a fi declarată, spre a numi, dacă este cazul, un curator. Dacă în patrimoniul persoanei în cauză există bunuri imobile, președintele va cere, din oficiu, notarea cererii în cartea funciară, precum și înregistrarea acesteia în registrul comerțului, dacă este întreprinzător. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Reviste:
Încetarea existenței persoanei fizice și efectele acesteia în Codul civil (Legea nr. 287/2009)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Declararea judecătorească a morții
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...