Art 50 Cazuri speciale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Declararea judecătorească a morții - Cazuri speciale -
Art. 50.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (8)

(1) Cel dispărut în împrejurări deosebite, cum sunt inundațiile, cutremurul, catastrofa de cale ferată ori aeriană, naufragiul, în cursul unor fapte de război sau într-o altă împrejurare asemănătoare, ce îndreptățește a se presupune decesul, poate fi declarat mort, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data împrejurării în care a avut loc dispariția. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dacă ziua în care a intervenit împrejurarea când a avut loc dispariția nu poate fi stabilită, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art. 49 alin. (2).

(3) Atunci când este sigur că decesul s-a produs, deși cadavrul nu poate fi găsit sau identificat, moartea poate fi declarată prin hotărâre judecătorească, fără a se aștepta împlinirea vreunui termen de la dispariție. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Alineatul (1) reia prevederile art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 cu câteva modificări. Cea mai importantă este legată de micșorarea termenului necesar afi trecut de la data împrejurării în care aavut loc dispariția de la 1 an la 6 luni. 
    O reglementare nouă este dată de posibilitatea declarării morții prin hotărâre judecătorească fără a se aștepta împlinirea vreunui termen de la dispariție, atunci când este sigur că decesul s-a produs, deși cadavrul nu poate fi găsit sau identificat. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    22 În cazul hotărârii declarative de moarte, potrivit art. 52 noul C. civ., cel declarat mort este socotit că aîncetat din viață la data pe care hotărârea rămasă definitivă astabilit-o ca fiind aceea amorții. Dacă hotărârea nu arată și ora morții, se socotește că cel declarat mort aîncetat din viață în ultima oră azilei stabilite ca fiind aceea amorții. În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort aîncetat din viață în ultima oră acelei din urmă zile atermenului de 2 ani sau de 6 luni, care trebuie să curgă, pentru declararea morții unei persoane, conform art. 49 sau 50 noul C. civ., după caz. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Art. 50 C. civ.. reglementează cazurile speciale, de strictă interpretare, de declarare judecătorească amorții. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Cazuri speciale de declarare judecătorească a morții 
    1. Cazul persoanei care a dispărut în împrejurări deosebite. Primul caz special de declarare judecătorească a morții este reglementat de art. 50 alin. (1) noul C. civ. și el se referă la persoana care a dispărut în împrejurări deosebite, care fac credibilă concluzia că aceasta nu le-a putut supraviețui. Împrejurările avute în vedere de legiuitor sunt inundațiile, cutremurul, catastrofa de cale ferată ori aeriană, naufragiul, faptele de război sau altele asemănătoare. Enumerarea împrejurărilor în care ar putea avea loc dispariția nu este deci limitativă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   19.3. Cazurile speciale de declarare judecătorească amorții. Cazurile speciale de declarare judecătorească amorții sunt reglementate de art. 50 C. civ.., care are următorul conținut: „(1) Cel dispărut în împrejurări deosebite, cum sunt inundațiile, cutremurul, catastrofa de cale ferată ori aeriană, naufragiul, în cursul unor fapte de război sau într-o altă împrejurare asemănătoare, ce îndreptățește ase presupune decesul, poate fi declarat mort, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data împrejurării în care aavut loc dispariția. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Reviste:
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...