Art 49 Cazul general | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Declararea judecătorească a morții - Cazul general -
Art. 49.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (2)

(1) În cazul în care o persoană este dispărută și există indicii că a încetat din viață, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, dacă au trecut cel puțin 2 ani de la data primirii ultimelor informații sau indicii din care rezultă că era în viață. Jurisprudență

(2) Dacă data primirii ultimelor informații sau indicii despre cel dispărut nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevăzut în alin. (1) se socotește de la sfârșitul lunii în care s-au primit ultimele informații sau indicii, iar în cazul în care nu se poate stabili nici luna, de la sfârșitul anului calendaristic. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noul Cod civil nu mai preia procedura declarării dispariției prin hotărâre judecătoreasă, anterior declarării moții, iar în ceea ce privește procedura declarării judecătorește amorții există câteva modificări față de reglementarea anterioară, prevăzută la art. 16 din Decretul nr. 31/1954, principala constând în reducerea termenului de la 4 ani la 2 ani de la data primirii ultimelor informații sau indicii din care rezultă că persoana era în viață. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    22 În cazul hotărârii declarative de moarte, potrivit art. 52 noul C. civ., cel declarat mort este socotit că aîncetat din viață la data pe care hotărârea rămasă definitivă astabilit-o ca fiind aceea amorții. Dacă hotărârea nu arată și ora morții, se socotește că cel declarat mort aîncetat din viață în ultima oră azilei stabilite ca fiind aceea amorții. În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort aîncetat din viață în ultima oră acelei din urmă zile atermenului de 2 ani sau de 6 luni, care trebuie să curgă, pentru declararea morții unei persoane, conform art. 49 sau 50 noul C. civ., după caz. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Art. 49 C. civ.. reglementează cazurile generale de declarare judecătorească amorții unei persoane dispărute pentru care se cer întrunite trei condiții de fond: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiunea de declarare judecătorească a morții 
    1. Moartea prezumată. Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice are loc la moartea acesteia, care poate fi fizic constatată sau declarată judecătorește. 
    Moartea fizic constatată este aceea care se stabilește pe baza examinării cadavrului. 
    Moartea declarată judecătorește este o moarte prezumată, care se declară prin hotărârea instanței de judecată și se referă la persoane fizice care au dispărut în împrejurări care fac credibilă ideea că dispariția lor este rezultatul morții. În toate situațiile de declarare judecătorească a morții nu a fost posibilă identificarea și examinarea cadavrului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    19.Încetarea capacității de folosință apersoanei fizice. Prevederile art. 35 teza aII-a C. civ.. sunt în sensul că încetarea capacității de folosință apersoanei fizice are loc la moartea acesteia. Din coroborarea acestor prevederi cu cele ale art. 49 C. civ.. rezultă că moartea poate fi fizic constatată sau declarată judecătorește. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Reviste:
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Contribuții la studiul divorțului prin procedură notarială
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere de declarare a morții prezumate.
Declararea judecătorească a morții
;
se încarcă...