Art 48 Confirmarea actului anulabil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu - Confirmarea actului anulabil -
Art. 48.
- Reviste (2), Doctrină (5)

Minorul devenit major poate confirma actul făcut singur în timpul minorității, atunci când el trebuia să fie reprezentat sau asistat. După descărcarea tutorelui, el poate, de asemenea, să confirme actul făcut de tutorele său fără respectarea tuturor formalităților cerute pentru încheierea lui valabilă. În timpul minorității, confirmarea actului anulabil se poate face numai în condițiile art. 1.263 și 1.264. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Confirmarea privește actele pe care minorul nu le putea încheia decât reprezentat sau asistat, dar și actele încheiate de tutore fără respectarea tuturor formalităților cerute pentru încheierea lui valabilă. 
    Acestea din urmă pot fi confirmate doar după descărcarea tutorelui (art. 153 noul C. civ.). 
    Prevederea de față se referă doar la posibilitatea de confirmare a actului anulabil de către minorul devenit major, pentru confirmarea actului anulabil în timpul minorității fiind aplicabile dispozițiile speciale la care se face trimitere în teza finală a articolului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Confirmarea tacită și confirmarea expresă. Confirmarea unui act juridic nul relativ se poate face tacit sau expres. 
    Confirmarea tacită se deduce din fapte care nu lasă nicio îndoială asupra intenției de arenunța la invocarea nulității relative. Au această semnificație executarea voluntară aactului anulabil, dacă debitorul acunoscut existența cauzei de nulitate relativă [art. 1262 noul C. civ., coroborat cu art. 1263 alin. (3) noul C. civ.], ca și neinvocarea nulității relative înăuntrul termenului de prescripție extinctivă [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   27.1. Sancțiunea civilă specifică. Reglementarea de bază în această materie este cuprinsă în prevederile art. 44-48; art. 1254 și art. 1657 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
    Legalitatea formală are la bază regula conform căreia registratorul de carte funciară sau, după caz, judecătorul învestit cu soluționarea plân­gerii împotriva încheierii pronunțate de acesta, nu poate efectua decât acele înscrieri prevăzute de lege, pe baza actelor și faptelor juri­dice anume prevăzute sau permise de lege, ținând seama de cererea formulată de titular și de înscrisurile anexate în susținerea acesteia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Confirmarea este acel act juridic unilateral prin care se renunță la dreptul de a invoca nulitatea relativă. Actele juridice anulabile (încheiate de minor singur, fără să fie reprezentat sau asistat, precum și actele încheiate de tutore fără respectarea cerințelor legale) pot fi confirmate de către minorul devenit major, iar actele juridice încheiate de tutore pot fi confirmate numai după descărcarea lui de către instanța de tutelă. Pe perioada minorității, actele juridice încheiate de minor fără respectarea dispozițiilor legale pot fi confirmate de persoana care are dreptul de a-i încuviința actele. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Reviste:
4. Câteva considerații referitoare la reglementarea actului juridic unilateral în noul C. civ.*
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...