Art 459 Capacitatea și starea de sănătate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoanele care pot adopta - Capacitatea și starea de sănătate -
Art. 459.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu, precum și persoanele cu boli psihice și handicap mintal nu pot adopta.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În privința persoanelor care pot adopta, în afară de observația că, în mare parte, dispozițiile art. 459-462 noul C. civ. se regăsesc în art. 7 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (3), art. 9 și 10 din Legea nr. 273/2004, remarcăm următoarele: 
    a) în ce privește diferența de vârstă, ipoteza de excepție, art. 460 alin. (2) noul C. civ. permite, pentru motive temeinice, odiferență de vârstă mai mică 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani (nu 15 ani, ca în reglementarea Legii nr. 273/2004); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu – ca și persoanele cu boli psihice și handicap mintal – nu pot adopta (art. 459 C. civ..). Per acontrario, pentru afi eligibil, cel care dorește să devină părinte adoptiv trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Impedimente la adopție. Enumerare. Lipsa capacității depline de exercițiu a celui care voiește să adopte, precum și existența unei boli psihice sau a handicapului mintal constituie, fiecare în parte, impediment la adopție, în sensul că cel aflat în oricare din situațiile indicate nu poate deveni părinte adoptator câtă vreme starea de împiedicare se menține, fără a deosebi după cum operațiunea juridică s-ar referi la un copil sau la o persoană care a dobândit capacitate deplină de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    În principiu, orice persoană poate deveni părinte adoptiv, indiferent de starea civilă, de sex, rasă naționalitate etc. A nu se înțelege că asemenea atribute ale persoanei, precum și altele, asemănătoare, de natură să individualizeze o anumită persoană, sunt cu totul irelevante. De pildă, în ceea ce privește sexul celui care dorește să devină părinte adoptator, ori de câte ori copilul urmează a fi adoptat de către o singură persoană, ar fi de analizat cu seriozitate motivația gestului; unele legislații interzic adopția între persoane de sex diferit, dar consideră de asemenea riscantă adopția între persoane de același sex996. Apoi, rasa, naționalitatea, chiar și credința religioasă a adoptatorului vor constitui criterii de eligibilitate, în promovarea principiului continuității în educarea copilului, ținând seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală [art. 452 lit. c) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) cele care nu au capacitate deplină de exercițiu; intră în această categorie minorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția minorului căsătorit [care prin căsătorie dobândește capacitate deplină de exercițiu, conform art. 39 alin. (1) NCC] și a minorului emancipat (celui căruia având împlinită vârsta de 16 ani, pentru motive temeinice, instanța de tutelă îi recunoaște capacitatea deplină de exercițiu, potrivit art. 40 NCC); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 449 Numele copilului din căsătorie
Art 450 Numele copilului din afara căsătoriei
Art 451 Noțiune
Art 452 Principiile adopției
Art 453 Adopția internațională
Art 454 Procedura adopției
Art 455 Vârsta adoptatului
Art 456 Pluralitatea de adoptați - frați și surori
Art 457 Interzicerea adopției între frați
Art 458 Situația soților
Art 459 Capacitatea și starea de sănătate
Art 460 Diferența de vârstă
Art 461 Condițiile morale și materiale
Art 462 Adopția simultană sau succesivă
Art 463 Persoanele care consimt la adopție
Art 464 Situații speciale privind consimțământul părinților
Art 465 Libertatea consimțământului părinților
Art 466 Darea și revocarea consimțământului părinților
Art 467 Refuzul părinților de a-și da consimțământul
Art 468 Condițiile exprimării consimțământului
Art 469 Data adopției
Reviste:
Consimțământul la adopție
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...