Art 449 Numele copilului din căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Situația legală a copilului - Numele copilului din căsătorie -
Art. 449.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților săi. Jurisprudență, Modele (1)

(2) Dacă părinții nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. În acest caz numele copilului se stabilește prin acordul părinților și se declară, odată cu nașterea copilului, la serviciul de stare civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) În lipsa acordului părinților, instanța de tutelă hotărăște și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată nașterea. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de reglementarea anterioară (art. 62-64 Codul familiei.), referitor la situația legală acopilului, subliniem următoarele: 
    a) consacrarea principiului egalității în drepturi acopiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie (art. 448 noul C. civ. – ase vedea și art. 7 din Legea nr. 272/2004); 
    b) în ceea ce privește numele copilului din căsătorie, în ipoteza în care părinții nu au un nume comun și se constată lipsa acordului acestora, instanța de tutelă este competentă a hotărî și are și obligația de a comunica, de îndată, hotărârea definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată nașterea; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Dobândirea numelui. Întrucât dobândirea numelui de familie este un efect al filiației [art. 84 alin. (1) noul C. civ.], copilul din căsătorie va lua numele din căsătorie al părinților săi, ales de către aceștia cu ocazia depunerii declarației de căsătorie în limitele posibilităților de opțiune prevăzute de art. 282 noul C. civ.. 
    2. Părinții au nume comun. Dacă numele din căsătorie al părinților este comun – al oricăruia dintre soți sau numele lor reunite – copilul va avea și el același nume de familie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   33. Dobândirea și stabilirea numelui. Sediul materiei îl constituie prevederile art. 84, art. 449 și art. 450 C. civ..; art. 2 din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum și art. 15 și art. 21 din Legea nr. 119/1996, republicată. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   437.1. Conținutul dreptului la nume. Caractere. Legea aplicabilă. În conținutul dreptului la nume intră următoarele drepturi: 
   a) dreptul titularului de a purta numele, adică dreptul de folosință a numelui; 
   b) dreptul de a cere îndreptarea, rectificarea erorilor, a greșelilor de scriere a numelui strecurate în actele care cuprind numele (acte de stare civilă sau acte de identificare); 
   c) dreptul de a se opune la folosirea fără drept a numelui de altă persoană(336). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Reglementarea legală a numelui se regăsește în dispozițiile art. 82-85 NCC. Conform art. 83 NCC, numele cuprinde numele de familie și prenumele. 
   2. Conținutul dreptului la nume cuprinde următoarele drepturi: a) dreptul titularului de a purta numele, adică dreptul de folosință a numelui; b) dreptul de a cere îndreptarea, rectificarea erorilor, a greșelilor de scriere a numelui strecurate în actele care cuprind numele (acte de stare civilă sau acte de identificare); c) dreptul de a se opune la folosirea fără drept a numelui de altă persoană (Gh. Beleiu, op. cit., p. 316; E. Lupan, D.A. Popescu, op. cit., p. 99). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 439 Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă
Art 440 Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal
Art 441 Regimul filiației
Art 442 Condiții
Art 443 Contestarea filiației
Art 444 Răspunderea tatălui
Art 445 Confidențialitatea informațiilor
Art 446 Raporturile dintre tată și copil
Art 447 Reguli aplicabile
Art 448 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 449 Numele copilului din căsătorie
Art 450 Numele copilului din afara căsătoriei
Art 451 Noțiune
Art 452 Principiile adopției
Art 453 Adopția internațională
Art 454 Procedura adopției
Art 455 Vârsta adoptatului
Art 456 Pluralitatea de adoptați - frați și surori
Art 457 Interzicerea adopției între frați
Art 458 Situația soților
Art 459 Capacitatea și starea de sănătate
Reviste:
Cum ia naștere o obligație civilă? O prezentare succintă, dar de esență, asupra izvoarelor dreptului obligațional român actual
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de redare a exercițiului drepturilor părintești.
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...