Art 448 Egalitatea în drepturi a copiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Situația legală a copilului - Egalitatea în drepturi a copiilor -
Art. 448.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Copilul din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită potrivit legii are, față de fiecare părinte și rudele acestuia, aceeași situație ca și aceea a unui copil din căsătorie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de reglementarea anterioară (art. 62-64 Codul familiei.), referitor la situația legală acopilului, subliniem următoarele: 
    a) consacrarea principiului egalității în drepturi acopiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie (art. 448 noul C. civ. – ase vedea și art. 7 din Legea nr. 272/2004); 
    b) în ceea ce privește numele copilului din căsătorie, în ipoteza în care părinții nu au un nume comun și se constată lipsa acordului acestora, instanța de tutelă este competentă a hotărî și are și obligația de a comunica, de îndată, hotărârea definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată nașterea; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În ceea ce interesează cu precădere din perspectiva dreptului familiei, principiul egalității în drepturi acopiilor este exprimat sintetic prin art. 260 C. civ.., potrivit căruia „copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie, precum și cu cei adoptați”, reafirmat explicit prin art. 448 C. civ.. cu privire la situația legală acopilului din căsătorie și acelui din afara căsătoriei și, în mod implicit, prin art. 446 C. civ.. în legătură cu raporturile dintre tată și copilul născut prin reproducere asistată medical cu terț donator, precum și prin art. 471 alin. (1) și (3) C. civ.. referitoare la raporturile dintre părintele adoptator și persoana adoptată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Principiul egalității de tratament juridic. Principiul enunțat prin art. 448 noul C. civ. este o aplicație a principiului general al egalității în drepturi a tuturor copiilor, din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați [art. 48 alin. (3) din Constituție, art. 260 noul C. civ.], de importanță fundamentală în materia reglementărilor privind relațiile de familie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    conținutul autorității părintești este același, indiferent dacă este vorba despre copiii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați (art. 260, art. 448 și art. 471 C. civ..; art. 7 din Legea nr. 272/2004, republicată); [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   436. Principiul egalității în drepturi a copiilor. Norma din art. 448 NCC consacră principiul egalității în drepturi a copilului din afara că­sătoriei cu filiație stabilită conform legii cu copilul din căsătorie. Acești copii, indiferent că sunt din căsătorie ori din afara căsătoriei, însă au filiația stabilită, se bucură de aceeași situație juridică față de părinte și rudele acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 438 Situația copilului
Art 439 Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă
Art 440 Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal
Art 441 Regimul filiației
Art 442 Condiții
Art 443 Contestarea filiației
Art 444 Răspunderea tatălui
Art 445 Confidențialitatea informațiilor
Art 446 Raporturile dintre tată și copil
Art 447 Reguli aplicabile
Art 448 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 449 Numele copilului din căsătorie
Art 450 Numele copilului din afara căsătoriei
Art 451 Noțiune
Art 452 Principiile adopției
Art 453 Adopția internațională
Art 454 Procedura adopției
Art 455 Vârsta adoptatului
Art 456 Pluralitatea de adoptați - frați și surori
Art 457 Interzicerea adopției între frați
Art 458 Situația soților
Reviste:
Identificarea, evidența și asistența copiilor aflați în situații de risc
Pactele civile de solidaritate
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Dreptul familiei
Legislație conexă :
Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei din 15.10.1975 *)
;
se încarcă...