Art 445 Confidențialitatea informațiilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducerea umană asistată medical cu terț donator - Confidențialitatea informațiilor -
Art. 445.
- Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Orice informații privind reproducerea umană asistată medical sunt confidențiale. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, în cazul în care, în lipsa unor astfel de informații, există riscul unui prejudiciu grav pentru sănătatea unei persoane astfel concepute sau a descendenților acesteia, instanța poate autoriza transmiterea lor, în mod confidențial, medicului sau autorităților competente. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) De asemenea, oricare dintre descendenții persoanei astfel concepute poate să se prevaleze de acest drept, dacă faptul de a fi privat de informațiile pe care le cere poate să prejudicieze grav sănătatea sa ori pe cea a unei persoane care îi este apropiată. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Inovație anoului Cod civil, inspirată după modelul francez și canadian, reproducerea umană asistată medical cu terț donator este reglementată prin art. 441-447 noul C. civ.. Instituția este configurată prin stabilirea principiilor generale ale regimului filiației în această situație (art. 441-443 și art. 445-446 noul C. civ.), precum și arăspunderii tatălui copilului (art. 444 noul C. civ.), urmând ca, prin lege specială, să fie detaliată această instituție, potrivit art. 447 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Potrivit art. 21 din Legea nr. 46/2003, toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres (art. 22 al legii). În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie (art. 23 al legii). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Informațiile privitoare la reproducerea umană asistată medical, oricare ar fi acestea, sunt confidențiale. Întrucât reproducerea umană asistată medical reprezintă un act medical, devin incidente prevederile Legii nr. 46/2003 (M. Of. nr. 51/2003) privitoare la dreptul pacientului la confidențialitatea informațiilor medicale. Potrivit art. 21 din Legea nr. 46/2003, toate infor­mațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diag­nosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres (art. 22 al legii). În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie (art. 23 al legii). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pe de altă parte, pentru ase evita formarea de cupluri maritale endogame sub acoperirea principiului confidențialității informațiilor referitoare la reproducerea umană asistată [art. 445 alin. (1) C. civ..], considerăm că perspectiva căsătoriei poate fi integrată în acele situații de excepție în care este permisă transmiterea unor astfel de informații pentru se preveni riscul producerii de prejudicii grave de natură medicală [art. 445 alin. (2) și (3) C. civ..]. Suntem de părere că, în baza autorizării instanței și în condiții de confidențialitate, așa cum se prevede în art. 445 alin. (2) C. civ.., datele de acest fel pot fi comunicate autorității competente, în cazul de față ofițerului de stare civilă care instrumentează dosarul de căsătorie. [ Mai mult... ] 

.....
    În mod excepțional, legea permite autorizarea accesului la informații [art. 445 alin. (2) și (3) C. civ..]. Din rațiuni superioare, legate de prevenirea unui prejudiciu grav pentru sănătatea persoanei astfel concepute sau adescendenților acesteia ori pentru sănătatea unei persoane apropiate descendentului, poate fi autorizat accesul limitat la date referitoare la reproducerea umană asistată medical. Autorizarea este de competența instanței de tutelă, beneficiarii sunt, după caz, medicul sau oautoritate, iar transmiterea datelor are loc în condiții de confidențialitate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 435 Filiația legal stabilită
Art 436 Citarea părinților și a copilului
Art 437 Inadmisibilitatea renunțării
Art 438 Situația copilului
Art 439 Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă
Art 440 Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal
Art 441 Regimul filiației
Art 442 Condiții
Art 443 Contestarea filiației
Art 444 Răspunderea tatălui
Art 445 Confidențialitatea informațiilor
Art 446 Raporturile dintre tată și copil
Art 447 Reguli aplicabile
Art 448 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 449 Numele copilului din căsătorie
Art 450 Numele copilului din afara căsătoriei
Art 451 Noțiune
Art 452 Principiile adopției
Art 453 Adopția internațională
Art 454 Procedura adopției
Art 455 Vârsta adoptatului
Reviste:
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Soarta embrionilor umani congelați - o nouă provocare pentru Drept
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...