Art 442 Condiții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducerea umană asistată medical cu terț donator - Condiții -
Art. 442.
- Doctrină (8)

(1) Părinții care, pentru a avea un copil, doresc să recurgă la reproducerea asistată medical cu terț donator trebuie să își dea consimțământul în prealabil, în condiții care să asigure deplina confidențialitate, în fața unui notar public care să le explice, în mod expres, consecințele actului lor cu privire la filiație. Doctrină (1)

(2) Consimțământul rămâne fără efect în cazul decesului, al formulării unei cereri de divorț sau al separației în fapt, survenite anterior momentului concepțiunii realizate în cadrul reproducerii umane asistate medical. El poate fi revocat oricând, în scris, inclusiv în fața medicului chemat să asigure asistența pentru reproducerea cu terț donator. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Inovație anoului Cod civil, inspirată după modelul francez și canadian, reproducerea umană asistată medical cu terț donator este reglementată prin art. 441-447 noul C. civ.. Instituția este configurată prin stabilirea principiilor generale ale regimului filiației în această situație (art. 441-443 și art. 445-446 noul C. civ.), precum și arăspunderii tatălui copilului (art. 444 noul C. civ.), urmând ca, prin lege specială, să fie detaliată această instituție, potrivit art. 447 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În sfârșit, în cazul în care, din orice împrejurări, dovada filiației materne nu se poate realiza prin certificatul de naștere, precum și în situația în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul de naștere, stabilirea maternității se face prin hotărâre judecătorească (art. 442 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    5.reproducerea umană asistată medical cu terț donator (art. 442 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Consimțământul. Condiția esențială pentru efectuarea oricărei tehnici de reproducere medical asistată cu terț donator este existența consimțământului fiecăruia dintre părinți adică, ținând seama de prevederile art. 441 alin. (3) noul C. civ., a viitoarei mame și a viitorului tată formând un cuplu căsătorit sau necăsătorit, ori, după caz, a femeii singure care dorește să devină mamă. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Noțiunea de „părinți” 

    Aspirațiile parentale ale oricărei persoane sunt firești; a le da curs cu ajutorul tehnicilor medicale, moral, etic și legal este imperios a fi riguros condiționate943. Legislația franceză poate fi un exemplu în acest sens: procedeul medical are caracter terapeutic, în sensul că este remediul infertilității patologice diagnosticată medical sau este destinat să prevină transmiterea unei maladii grave copilului sau unuia dintre părinți (Codul sănătății publice, art. L.2141-2); persoana sau, după caz, fiecare dintre membrii cuplului solicitant trebuie să aibă vârsta biologic aptă pentru procreare (art. L. 2141-2, al. 3), pentru ca o eventuală cerere „tardivă”, la o etate nefirească, să nu tulbure ordinea naturală a generațiilor944. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 432 Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic
Art 433 Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori
Art 434 Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie
Art 435 Filiația legal stabilită
Art 436 Citarea părinților și a copilului
Art 437 Inadmisibilitatea renunțării
Art 438 Situația copilului
Art 439 Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă
Art 440 Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal
Art 441 Regimul filiației
Art 442 Condiții
Art 443 Contestarea filiației
Art 444 Răspunderea tatălui
Art 445 Confidențialitatea informațiilor
Art 446 Raporturile dintre tată și copil
Art 447 Reguli aplicabile
Art 448 Egalitatea în drepturi a copiilor
Art 449 Numele copilului din căsătorie
Art 450 Numele copilului din afara căsătoriei
Art 451 Noțiune
Art 452 Principiile adopției
Reviste:
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...