Art 44 Sancțiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu - Sancțiune -
Art. 44.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (6), Modele (3), Proceduri (1)

(1) Actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) și la art. 43 alin. (3), precum și actele făcute de tutore fără autorizarea instanței de tutelă, atunci când această autorizare este cerută de lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă poate invoca și singur, în apărare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultată din minoritate ori din punerea sub interdicție judecătorească. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Încheierea actelor cu nerespectarea prevederilor legale privind capacitatea de exercițiu sunt lovite de nulitate relativă, fără a exista obligația de a dovedi existența unui prejudiciu. 
    Legiuitorul aprevăzut posibilitatea pentru cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă să poată invoca singur, pe cale de excepție (în apărare) anulabilitatea actului, în cazurile menționate anterior. Aceasta este oexcepție de la prevederile art. 42 C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Sunt sancționate cu nulitate absolută, de exemplu: actele juridice civile prin care s-ar putea suprima ori îngrădi capacitatea de folosință sau cea de exercițiu statornicite de lege Dacă, de pildă, opersoană fizică ar renunța, contra unei sume de bani, la jumătate din capacitatea sa de exercițiu.; actele juridice civile prin care părțile ar stabili, prin voința lor, ca un incapabil să fie considerat capabil De exemplu, viitorii părți într-un contract, dintre care unul nu aîmplinit încă 18 ani, încheie un contract prin care „stabilesc” că minorul, având 17 ani și jumătate, poate fi considerat deja major și poate încheia actul juridic civil dorit inițial.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Persoana aflată sub interdicție este lipsită de capacitate de exercițiu, ea nu are puterea de aîncheia oconvenție matrimonială. Orice act de dispoziție al său este anulabil (art. 44 C. civ..). Oricum, alienatul și debilul mintal au interdicția de ase căsătorii, sub sancțiunea nulității absolute [art. 293 alin. (1) coroborat cu art. 276 C. civ..], iar nulitatea căsătoriei ar antrena caducitatea convenției. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Fundamentul sancțiunii. Normele juridice care reglementează capacitatea de exercițiu a persoanei fizice au un caracter de protecție. Este motivul pentru care sancțiunea pe care încălcarea acestor norme o atrage este nulitatea relativă a actelor juridice. 
    Ca urmare, acțiunea prin care se cere anularea unui asemenea act va putea fi formulată doar de incapabil, nu și de cealaltă parte a actului juridic. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   27.1. Sancțiunea civilă specifică. Reglementarea de bază în această materie este cuprinsă în prevederile art. 44-48; art. 1254 și art. 1657 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Reviste:
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Leziunea în reglementarea noului cod civil(1)
Relevanța juridică a clauzelor contractuale uzuale în cadrul afacerilor
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Dreptul la acțiunile având ca obiect nulitatea actului juridic/Le droit aux actions ayant pour objet la nullite de l'acte juridique/Right to actions for the nullity of the legal act
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în anularea unui act juridic încheiat de minorul care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani (sau de persoana pusă sub interdicție).
Acțiune în anularea unei înstrăinări consimțite fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
Cerere de chemare în judecată pentru constatarea nulității absolute.
Proceduri:
Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor
;
se încarcă...