Art 431 Tăgada paternității de către mamă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie - Tăgada paternității de către mamă -
Art. 431.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de către mamă în termen de 3 ani de la data nașterii copilului. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dispozițiile art. 429 alin. (3) și art. 430 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noutatea reglementării acțiunii în tăgăduirea paternității, în noul Cod civil, față de dispozițiile art. 54-55 Codul familiei., se manifestă sub mai multe aspecte. Astfel: 
    a) calitate procesuală activă au și pretinsul tată biologic al copilului din căsătorie, precum și moștenitorii soțului mamei, ai mamei, ai tatălui biologic ori ai copilului, aceștia din urmă (moștenitorii) într-un termen de 1 an de la data decesului autorului lor; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Prescripția dreptului la acțiune. Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită, în nume propriu, de mama copilului, adică de soția sau fosta soție a prezumtivului tată, în termenul de prescripție de 3 ani socotit de la data nașterii copilului. 
    2. Prescripția dreptului la acțiune în cazul incapacității mamei. Dacă mama se află sub interdicție judecătorească, acțiunea poate fi pornită de tutore sau în lipsă, de un curator numit de instanța de judecată [art. 429 alin. (3) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Conform art. 429 NCC coroborat cu art. 431 NCC, acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită și de către mamă, în termen de 3 ani de la nașterea copilului sau de la data ridicării interdicției, atunci când mama este pusă sub interdicție judecătorească și acțiunea nu s-a promovat de tutore, deoarece termenul de 3 ani nu curge împotriva mamei puse sub interdicție judecătorească. În cazul în care mama este pusă sub interdicție, acțiunea va fi pornită de tutore sau, în lipsă, de un curator numit de instanța de tutelă. Dacă mama a murit înainte de împlinirea termenului de 3 ani menționat, fără a porni acțiunea, aceasta poate fi promovată de către moștenitori, în termen de un an de la data decesului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Excepții de la acest principiu. Sunt considerate prescriptibile extinctiv: a) acțiunea în anularea adopției, care poate fi introdusă în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau adolului, dar nu mai târziu de 2 ani de la data încheierii adopției [art. 479 alin. (2) noul C. civ.]; b) acțiunea în tăgada paternității introdusă de soțul mamei sau de mama copilului [termenul de prescripție fiind de 3 ani, conform art. 430 alin. (1) și art. 431 alin. (1) noul C. civ.]; c) acțiunea în anularea căsătoriei, care poate fi cerută în termen de 6 luni [art. 301 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Prescripția dreptului la acțiune. Acțiunea pornită în nume propriu de mama copilului – adică de soția sau fosta soție aprezumatului tată – trebuie să se încadreze în termenul de prescripție de 3 ani socotit de la data nașterii copilului [art. 431 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 421 Acțiunea în contestația filiației
Art 422 Acțiunea în stabilirea maternității
Art 423 Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Art 424 Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Art 425 Acțiunea în stabilirea paternității
Art 426 Prezumția filiației față de pretinsul tată
Art 427 Termenul de prescripție
Art 428 Despăgubiri
Art 429 Acțiunea în tăgada paternității
Art 430 Tăgada paternității de către soțul mamei
Art 431 Tăgada paternității de către mamă
Art 432 Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic
Art 433 Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori
Art 434 Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie
Art 435 Filiația legal stabilită
Art 436 Citarea părinților și a copilului
Art 437 Inadmisibilitatea renunțării
Art 438 Situația copilului
Art 439 Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă
Art 440 Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal
Art 441 Regimul filiației
Reviste:
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...