Art 43 Lipsa capacității de exercițiu | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu - Lipsa capacității de exercițiu -
Art. 43.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Modele (1)

(1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, nu au capacitate de exercițiu: Reviste (4), Doctrină (3)

a) minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani; Reviste (3), Doctrină (1)

b) interzisul judecătoresc. Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute de lege. Dispozițiile art. 42 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(3) Cu toate acestea, persoana lipsită de capacitatea de exercițiu poate încheia singură actele anume prevăzute de lege, actele de conservare, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor. Reviste (6), Doctrină (3)

(4) Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru. Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În alin. (1) au fost reluate prevederile art. 11 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954, iar în cea de-a doua teză aalin. (2) prevederile art. 11 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, cu precizarea că s-a trimis la dispozițiile prevăzute de lege pentru ase observa condițiile concrete în care se încheie acestea, având în vedere că, pe de oparte, și persoanele lipsite de exercițiu pot să încheie singure anumite acte, iar pe de altă parte, există cazuri în care este nevoie de autorizări suplimentare pentru încheierea unor acte de către reprezentanții legali, în numele celor lipsiți de capacitate de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Persoanele lipsite de capacitate de exercițiu 
    1. Categorii de persoane lipsite de capacitate de exercițiu. Conform art. 43 alin. (1) noul C. civ. persoanele lipsite de capacitate de exercițiu sunt minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani și persoanele puse sub interdicție judecătorească. 
    Pot fi puși sub interdicție judecătorească, în condițiile legii, majorii și minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă (art. 164 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Lipsirea de capacitatea de exercițiu apare ca o măsură de protecție a persoanei față de propriile sale acte. Aceasta, deoarece atât minorii care nu au împlinit 14 ani, cât și cei puși sub interdicție sunt, de regulă, lipsiți de discernământ - cei dintâi datorită vârstei fragede, iar ceilalți datorită alienației ori debilității mintale - și, în consecință, fără să-și dea seama, pot încheia acte juridice care să le fie defavorabile (I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 152). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Minorii sub 14 ani sunt lipsiți total de capacitatea de exercițiu, ca și interzișii judecătorești A se vedea art. 43 alin. (1) noul C. civ.., neputând încheia acte juridice. Pentru aceste persoane, actele juridice se încheie, în numele acestora, de către reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute de lege. Cu toate acestea, ei pot încheia singuri actele anume prevăzute de lege, actele de conservare, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor A se vedea art. 43 alin. (3) noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Poate fi martor orice persoană, inclusiv rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viitorii soți [art. 288 alin. (3) C. civ..], cu singura pretenție de afi în măsură să perceapă, prin propriile simțuri, faptele pe care este chemată să le ateste. Prin urmare, după cum explicit stabilește dispoziția din 288 alin. (2), nu pot fi martori incapabilii – adică minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, precum și cei puși sub interdicție judecătorească [art. 43 alin. (1) C. civ..] – și nici cei care din cauza unor deficiențe psihice sau fizice nu sunt apți să confirme faptul exprimării consimțământului personal și în mod public de către fiecare dintre viitorii soți. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Reviste:
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
O privire comparativă asupra cauzelor de desființare a contractului de vânzare în Legiuirea Caragea și Codul civil român
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Despre contractul de ipotecă (II)
O foarte scurtă introducere în tematica reprezentării
Revista Curierul Fiscal nr. 4/2019
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune în anularea unui act juridic încheiat de minorul care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani (sau de persoana pusă sub interdicție).
;
se încarcă...