Art 429 Acțiunea în tăgada paternității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie - Acțiunea în tăgada paternității -
Art. 429.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (9), Modele (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de soțul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum și de copil. Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii acestora, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Acțiunea se introduce de către soțul mamei împotriva copilului; când acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva mamei sale și, dacă este cazul, a altor moștenitori ai săi. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă soțul este pus sub interdicție, acțiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanța judecătorească. Reviste (3), Doctrină (1)

(4) Mama sau copilul poate introduce acțiunea împotriva soțului. Dacă acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva moștenitorilor lui. Doctrină (1)

(5) Tatăl biologic poate introduce acțiunea împotriva soțului mamei și a copilului. Dacă aceștia sunt decedați, acțiunea se pornește împotriva moștenitorilor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noutatea reglementării acțiunii în tăgăduirea paternității, în noul Cod civil, față de dispozițiile art. 54-55 Codul familiei., se manifestă sub mai multe aspecte. Astfel: 
    a) calitate procesuală activă au și pretinsul tată biologic al copilului din căsătorie, precum și moștenitorii soțului mamei, ai mamei, ai tatălui biologic ori ai copilului, aceștia din urmă (moștenitorii) într-un termen de 1 an de la data decesului autorului lor; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cazul copilului conceput mai înainte de căsătoria mamei, dar care s-a născut în timpul căsătoriei, beneficiar, și acesta, al paternității prezumate, rațiunea prezumției se află în presupunerea, corectă în majoritatea cazurilor, că încheierea căsătoriei afost determinată (și) de starea de graviditate amamei, cunoscută viitorului soț, care aurmărit legitimarea unei stări de fapt de care nu era străin. Până la urmă, în această ipoteză asistăm, într-adevăr, la orecunoaștere tacită de paternitate; efectele sale sunt considerabil mai ferme comparativ cu recunoașterea expresă apaternității copilului din afara căsătoriei, pentru că filiația prezumată acopilului din căsătorie nu poate fi contestată de orice persoană interesată – cum se întâmplă în cazul mărturisirii paternității din afara căsătoriei (art. 420 C. civ..) – ci „doar” tăgăduită de anumite persoane, în condițiile mai restrictive ale acțiunii în „dezavuarea” paternității (art. 429-433 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Art. 429 C. civ.. prevede că acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de soțul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum și de copil. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizare. Paternitatea prezumată a copilului conceput sau născut în timpul căsătoriei poate fi tăgăduită dacă este cu neputință ca soțul (fostul soț) mamei să fie tatăl copilului (art. 414 noul C. civ.). Răsturnarea prezumției de paternitate poate fi realizată numai pe cale de acțiune; prevederile art. 429 noul C. civ. creionează componenta subiectivă a acțiunii în tăgada paternității, și anume părțile între care litigiul se poate lega. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 419 Nulitatea relativă a recunoașterii
Art 420 Contestarea recunoașterii de filiație
Art 421 Acțiunea în contestația filiației
Art 422 Acțiunea în stabilirea maternității
Art 423 Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Art 424 Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Art 425 Acțiunea în stabilirea paternității
Art 426 Prezumția filiației față de pretinsul tată
Art 427 Termenul de prescripție
Art 428 Despăgubiri
Art 429 Acțiunea în tăgada paternității
Art 430 Tăgada paternității de către soțul mamei
Art 431 Tăgada paternității de către mamă
Art 432 Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic
Art 433 Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori
Art 434 Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie
Art 435 Filiația legal stabilită
Art 436 Citarea părinților și a copilului
Art 437 Inadmisibilitatea renunțării
Art 438 Situația copilului
Art 439 Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă
Reviste:
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Discuții în legătură cu reproducerea umană asistată medical cu terț donator în reglementarea Codului civil
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
Cazurile în care judecătorul poate dispune din oficiu introducerea în cauză a altor persoane
Forța probantă a înscrisurilor autentice
Examen critic în legătură cu egalitatea în fața legii a copiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie
Recunoașterea filiației în reglementarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în tăgăduirea paternității.
Cerere de chemare în judecată pentru tăgăduirea paternității.
Acțiune în tagada paternității
;
se încarcă...