Art 424 Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei - Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească -
Art. 424.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (10), Modele (3)

Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei, astfel cum este ea reglementată prin art. 424-428 noul C. civ., prezintă următoarele particularități față de dispozițiile anterioare (art. 59, 60 Codul familiei.): 
    a) din interpretarea art. 424 noul C. civ., observăm că legiuitorul consacră întâietatea stabilirii paternității din afara căsătoriei prin recunoaștere, apoi, în plan secundar, prin hotărâre judecătorească; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Față de tatăl din afara căsătoriei, filiația copilului născut de omamă necăsătorită (nici la data concepției, nici la data nașterii copilului), precum și acopilului acărui paternitate din căsătorie afost tăgăduită, se poate stabili fie prin recunoașterea tatălui [art. 415 alin. (2) C. civ..], fie prin hotărâre judecătorească (art. 424 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Legătura de sânge dintre copil și părinți, care rezultă din faptul conceperii și nașterii, se numește filiație; atunci când legătura este între tată și copil, filiația față de acesta se numește paternitate. După cum copilul este născut în timpul căsătoriei sau în afara căsătoriei, avem paternitatea din căsătorie sau din afara căsătoriei. Modul în care se stabilește paternitatea din căsătorie diferă de cel pentru stabilirea paternității din afara căsătoriei. Astfel, paternitatea din căsătorie se stabilește prin prezumția de paternitate (de care beneficiază copilul născut în timpul căsătoriei sau cel conceput în timpul căsătoriei și născut la cel mult 300 de zile de la încetarea sau desfacerea căsătoriei; timpul legal al concepțiunii este stabilit de lege între a180-a zi și a300-a zi dinaintea nașterii copilului – art. 412 C. civ..), iar paternitatea din afara căsătoriei se poate stabili fie prin recunoașterea voluntară din partea pretinsului tată, fie prin acțiunea în justiție pentru stabilirea paternității. Potrivit art. 424 C. civ.., poate fi recunoscut numai copilul din afara căsătoriei, nu și cel din căsătorie, iar formele prin care se poate face aceasta sunt: declarația la serviciul stării civile, înscrisul autentic, testamentul. Deși recunoașterea de paternitate este irevocabilă, ea poate fi totuși contestată de orice persoană care dovedește un interes patrimonial sau nepatrimonial, atunci când recunoașterea nu corespunde realității. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Caracter subsidiar. Filiația față de tată a copilului din afara căsătoriei, adică a copilului născut și conceput în afara căsătoriei [art. 415 alin. (2) noul C. civ.], precum și a celui care, deși conceput sau născut în timpul căsătoriei mamei, a devenit din afara căsătoriei prin efectul admiterii unei acțiuni în tăgada paternității (rezultă pe cale de interpretare din cele statuate prin art. 414 noul C. civ.), poate fi stabilită pe cale de recunoaștere a tatălui sau, în subsidiar, prin hotărâre judecătorească. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dacă filiația față de cel de al doilea părinte nu afost stabilită prin recunoaștere, astfel că afost necesară formularea unei acțiuni în stabilirea maternității (art. 422-423 C. civ..) sau aunei acțiuni în stabilirea paternității din afara căsătoriei (art. 424-427 C. civ..), reclamantul nu va trebui să aștepte rămânerea definitivă ahotărârilor judecătorești ce se vor pronunța, pentru a-și rezolva apoi problema numelui pe care-l va purta în viitor. Prevederile art. 438 C. civ.., aplicabile în cazul oricăror acțiuni referitoare la filiație, obligă instanța să se pronunțe, prin hotărârea de admitere și cu privire la numele copilului. Rezultă că nimic nu se opune sesizării instanței și cu judecata unui capăt de cerere accesoriu, prin care să se solicite stabilirea acestui nume. Dacă minorul nu aformulat un asemenea capăt de cerere accesoriu, instanța nu s-a pronunțat din oficiu, iar părinții nu se înțeleg asupra acestui aspect, copilul va putea solicita să ise încuviințeze să poarte numele acestui părinte și pe cale unei acțiunii distincte, cu condiția ca acțiunea în stabilirea filiației să fi fost admisă257. 
    257 Încuviințarea ca un copil din afara căsătoriei să poarte numele celuilalt părinte nu este posibilă decât ca urmare a stabilirii filiației față de acesta, prin recunoaștere sau pe cale judecătorească. Tribunalul Suprem, Secția civilă, decizia nr. 464 din 26 martie 1981, în R.R.D. nr. 11/1981, p. 46.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 414 Prezumția de paternitate
Art 415 Felurile recunoașterii
Art 416 Formele recunoașterii
Art 417 Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Art 418 Nulitatea absolută a recunoașterii
Art 419 Nulitatea relativă a recunoașterii
Art 420 Contestarea recunoașterii de filiație
Art 421 Acțiunea în contestația filiației
Art 422 Acțiunea în stabilirea maternității
Art 423 Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Art 424 Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Art 425 Acțiunea în stabilirea paternității
Art 426 Prezumția filiației față de pretinsul tată
Art 427 Termenul de prescripție
Art 428 Despăgubiri
Art 429 Acțiunea în tăgada paternității
Art 430 Tăgada paternității de către soțul mamei
Art 431 Tăgada paternității de către mamă
Art 432 Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic
Art 433 Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori
Art 434 Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie
Reviste:
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Forța probantă a înscrisurilor autentice
Un caz de competență alternativă de ordine publică prevăzut în noul Cod de procedură civilă
Examen critic în legătură cu egalitatea în fața legii a copiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie
Discuții în legătură cu reproducerea umană asistată medical cu terț donator în reglementarea Codului civil
Discuții, parțial critice, privitoare la posesia de stat în reglementarea noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității).
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității.
Acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei
;
se încarcă...