Art 420 Contestarea recunoașterii de filiație | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Recunoașterea copilului - Contestarea recunoașterii de filiație -
Art. 420.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Modele (4)

(1) Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată oricând și de orice persoană interesată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este contestată de celălalt părinte, de copilul recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada filiației este în sarcina autorului recunoașterii sau a moștenitorilor săi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 420 
    Articolul 420 noul C. civ. preia conținutul dispoziției din art. 49, 58 Codul familiei. Totuși, față de reglementarea din Codul familiei, remarcăm prevederea expresă aimprescriptibilității, din punct de vedere extensiv, adreptului la acțiunea în contestarea recunoașterii de filiație [„...oricând...” – alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cazul copilului conceput mai înainte de căsătoria mamei, dar care s-a născut în timpul căsătoriei, beneficiar, și acesta, al paternității prezumate, rațiunea prezumției se află în presupunerea, corectă în majoritatea cazurilor, că încheierea căsătoriei afost determinată (și) de starea de graviditate amamei, cunoscută viitorului soț, care aurmărit legitimarea unei stări de fapt de care nu era străin. Până la urmă, în această ipoteză asistăm, într-adevăr, la orecunoaștere tacită de paternitate; efectele sale sunt considerabil mai ferme comparativ cu recunoașterea expresă apaternității copilului din afara căsătoriei, pentru că filiația prezumată acopilului din căsătorie nu poate fi contestată de orice persoană interesată – cum se întâmplă în cazul mărturisirii paternității din afara căsătoriei (art. 420 C. civ..) – ci „doar” tăgăduită de anumite persoane, în condițiile mai restrictive ale acțiunii în „dezavuarea” paternității (art. 429-433 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Contestarea recunoașterii de filiație are caracter judiciar și este calea de urmat pentru a se obține înlăturarea recunoașterii de filiație care nu corespunde adevărului. 
    2. Dreptul la acțiune este recunoscut oricărei persoane interesate [art. 420 alin. (1) noul C. civ.]; este de precizat că vizată este doar mărturisirea filiației „naturale”, de sânge, în cazul copilului conceput prin tehnici medicale cu terț donator nimeni nu poate contesta filiația acestuia pentru motive ce țin de reproducerea asistată medical și nici copilul astfel născut nu poate contesta filiația sa [art. 443 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   392.1. Caracter imprescriptibil. Ca atare, contestarea recunoașterii de filiație nu este supusă vreunui termen de prescripție, aceasta putând avea loc oricând, deci chiar după ce copilul minor recunoscut a devenit major. 
   392.2. Calitate procesuală activă și pasivă. Sarcina probei. Titularul acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație poate fi orice persoană, cu condiția ca aceasta să justifice un interes. Pot fi titulari unul dintre pă­rinți, copilul recunoscut, descendenții copilului, procurorul, care poa­­te porni acțiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drep­turilor și intereselor legitime ale minorilor, persoanelor puse sub in­terdicție, dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 410 Posesia de stat
Art 411 Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Art 412 Timpul legal al concepțiunii
Art 413 Domeniul de aplicare
Art 414 Prezumția de paternitate
Art 415 Felurile recunoașterii
Art 416 Formele recunoașterii
Art 417 Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Art 418 Nulitatea absolută a recunoașterii
Art 419 Nulitatea relativă a recunoașterii
Art 420 Contestarea recunoașterii de filiație
Art 421 Acțiunea în contestația filiației
Art 422 Acțiunea în stabilirea maternității
Art 423 Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Art 424 Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Art 425 Acțiunea în stabilirea paternității
Art 426 Prezumția filiației față de pretinsul tată
Art 427 Termenul de prescripție
Art 428 Despăgubiri
Art 429 Acțiunea în tăgada paternității
Art 430 Tăgada paternității de către soțul mamei
Reviste:
Considerații privind recunoașterea copilului
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Modele:
Acțiune în contestarea recunoașterii copilului de către mamă.
Acțiune în contestarea recunoașterii paternității.
Contestarea recunoașterii paternității.
Acțiune în contestarea recunoașterii de paternitate
;
se încarcă...