Art 42 Regimul unor acte ale minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu - Regimul unor acte ale minorului -
Art. 42.
- Legislație conexă (1), Reviste (7), Doctrină (3)

(1) Minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviințarea părinților sau a tutorelui, precum și cu respectarea dispozițiilor legii speciale, dacă este cazul. Reviste (8), Doctrină (1)

(2) În acest caz, minorul exercită singur drepturile și execută tot astfel obligațiile izvorâte din aceste acte și poate dispune singur de veniturile dobândite. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Fiind situat după articolul care reglementează capacitatea de exercițiu restrânsă și înainte de cel referitor la lipsa capacității de exercițiu presupunem, raportat și la dispozițiile alin. (2) ale articolului următor, că dispoziția privește minorul care a împlinit vârsta de 14 ani. 
    Legiuitorul a prevăzut expres situația anumitor acte juridice speciale și anume a celor privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia minorului, care, în general, au același regim juridic ca și cele anterioare (adică se pot încheia cu încuviințarea părinților sau a tutorelui), cu excepția situației în care există o lege specială în care se prevede îndeplinirea și a altor condiții. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Încheierea actelor juridice referitoare la munca minorului. Prevederile art. 42 alin. (1) noul C. civ. referitoare la posibilitatea conferită minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă de aîncheia acte juridice în temeiul cărora acesta se obligă să presteze muncă au primit actuala redactare după modificarea lor prin art. 20 pct. 3 LPA. Ele trebuie citite în acord cu cele ale art. 13 Codul muncii (Legea nr. 53/2003, republicată), care reglementează condițiile în care acesta poate încheia un contract de muncă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate să încheie singur, cu încuviințarea reprezentantului legal și cu respectarea condițiilor arătate în legea specială (acolo unde aceasta există), acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa. Aceste acte juridice sunt reglementate distinct, întrucât privesc anumite activități pe care le poate desfășura minorul. Enumerarea are caracter limitativ, textul de lege nu poate fi extins și la alte situații. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   d) minorul care aîmplinit vârsta de 14 exercită singur drepturilor și obligațiile izvorâte din actele juridice la care se referă prevederile art. 42 alin. (1) C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Reviste:
Discuții cu privire la posibilitatea legală a minorului de a încheia contractul de voluntariat
Despre contractul de ipotecă (II)
Caracterul oneros al contractului de ipotecă în noul Cod civil
Contractul de editare pentru operele scrise
Autoritatea părintească
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de comandă în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Unele considerații privind regimul juridic al trustului și al fiduciei
Contractul de vânzare-cumpărare. Evoluție - Noutăți
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Legislație conexă :
Codul Muncii din 2003
;
se încarcă...