Art 418 Nulitatea absolută a recunoașterii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Recunoașterea copilului - Nulitatea absolută a recunoașterii -
Art. 418.
- Reviste (1), Doctrină (7)

Recunoașterea este lovită de nulitate absolută dacă:

a) a fost recunoscut un copil a cărui filiație, stabilită potrivit legii, nu a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă filiația anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoașterea este valabilă; Reviste (2), Doctrină (1)

b) a fost făcută după decesul copilului, iar acesta nu a lăsat descendenți firești; Reviste (1), Doctrină (1)

c) a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Codul familiei nu prevedea nimic în legătură cu nulitatea recunoașterii. Cel mai probabil de inspirație doctrinară, cazurile de nulitate, atât absolută, cât și relativă, își găsesc consacrarea expresă în cuprinsul art. 418-419 noul C. civ.. Cu privire la aceste cazuri, facem următoarele precizări: 
    a) teza aII-a de la lit. a) aart. 418 noul C. civ. instituie, în fapt, osituație de excepție care privește acoperirea nulității absolute [și, de altfel, nereprezentând un caz izolat în reglementarea aspectelor privitoare la familie din noul Cod civil – ase vedea și art. 294 alin. (2), art. 295 alin. (2) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    814 Concluzia reiterează ceea ce s-a afirmat în literatura de specialitate legat nulitatea recunoașterii de filiație în general în tăcerea Codului familiei. Pentru opinia nulității absolute a recunoașterii făcute de o persoană lipsită de discernământ, a se vedea I. Ionașcu, în Filiația și ocrotirea copilului, op. cit., p. 32, p. 70, iar pentru teza caracterului relativ al nulității, I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 331, p. 386.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Cazurile de nulitate absolută expres prevăzute sunt: 
    - recunoașterea se referă la un copil având, la data recunoașterii, legătura de filiație legal stabilită [art. 418 lit. a) noul C. civ.] sau, altfel spus, recunoașterea nu respectă indicațiile art. 415 alin. (1) și (2) noul C. civ. privind copiii a căror filiație poate fi recunoscută; nulitatea este incidentă oricare ar fi fost modul în care s-a stabilit anterior filiația și indiferent dacă autorul mărturisirii cunoștea sau nu existența acelui raport de filiație. Totuși, dacă ulterior recunoașterii, filiația anterior stabilită, cauză a nulității recunoașterii, este înlăturată prin hotărâre judecătorească, mărturisirea inițial lipsită de efecte juridic devine valabilă. Din punct de vedere al mecanismului validării recunoașterii de filiație, considerăm că ne aflăm într-o ipoteză de acoperire a nulității absolute a unui act juridic, un procedeu la care legiuitorul a recurs și în cadrul altor instituții interesând familia [acoperirea nulității absolute a căsătoriei fictive, art. 295 alin. (2) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    a) Nulitatea absolută a recunoașterii de maternitate. Cazurile de nulitate absolută, prevăzute expres de art. 418 C. civ.. în materie de recunoaștere a filiației în general, sunt: 
    - recunoașterea se referă la un copil având, la data recunoașterii, legătura de filiație legal stabilită [art. 418 lit. a) C. civ..]; nulitatea este incidentă oricare ar fi fost modul în care s-a stabilit anterior filiația și indiferent dacă autorul mărturisirii cunoștea sau nu existența acelui raport de filiație. Totuși, dacă ulterior recunoașterii, filiația mai întâi stabilită – cauză a nulității recunoașterii – este înlăturată prin hotărâre judecătorească, mărturisirea inițial lipsită de efecte juridice, devine valabilă. Din punct de vedere al mecanismului validării recunoașterii de filiație, considerăm că ne aflăm într-o ipoteză de acoperire a nulității absolute a unui act juridic, un procedeu la care legiuitorul a recurs și în cadrul altor instituții interesând familia [bunăoară, acoperirea nulității absolute a căsătoriei fictive, art. 295 alin. (2) C. civ..]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 408 Modurile de stabilire a filiației
Art 409 Dovada filiației
Art 410 Posesia de stat
Art 411 Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Art 412 Timpul legal al concepțiunii
Art 413 Domeniul de aplicare
Art 414 Prezumția de paternitate
Art 415 Felurile recunoașterii
Art 416 Formele recunoașterii
Art 417 Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Art 418 Nulitatea absolută a recunoașterii
Art 419 Nulitatea relativă a recunoașterii
Art 420 Contestarea recunoașterii de filiație
Art 421 Acțiunea în contestația filiației
Art 422 Acțiunea în stabilirea maternității
Art 423 Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Art 424 Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Art 425 Acțiunea în stabilirea paternității
Art 426 Prezumția filiației față de pretinsul tată
Art 427 Termenul de prescripție
Art 428 Despăgubiri
Reviste:
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Considerații privind recunoașterea copilului
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...