Art 412 Timpul legal al concepțiunii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Timpul legal al concepțiunii -
Art. 412.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Intervalul de timp cuprins între a trei suta și a o sută optzecea zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. El se calculează zi cu zi. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Prin mijloace de probă științifice se poate face dovada concepțiunii copilului într-o anumită perioadă din intervalul de timp prevăzut la alin. (1) sau chiar în afara acestui interval. Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 412 noul C. civ. definește, în aceiași termeni ca și reglementarea din art. 61 Codul familiei., prezumția timpului legal al concepției copilului, păstrându-se inclusiv modul de calcul al acestui timp (zi cu zi, incluzând ziua de împlinire, dar nu și pe aceea anașterii copilului), cu următoarele amendamente: pe de oparte, noile dispoziții permit stabilirea că faptul concepției aavut loc într-o anume perioadă nu numai din interiorul intervalului legal stabilit, dar și în afara acestuia; pe de altă parte, observăm că prezumția nu este una absolută, ci mixtă, de vreme ce dovada contrară este limitată la mijloace de probă științifice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    36 Dispozițiile art. 36, 53 și 208 noul C. civ. sunt aplicabile. Astfel, drepturile copilului sunt recunoscute de la concepțiune, însă numai dacă el se naște viu. Dispozițiile art. 412 noul C. civ. referitoare la timpul legal al concepțiunii sunt aplicabile[art. 36 noul C. civ.]. Cel dispărut este socotit afi în viață, dacă nu aintervenit ohotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă [art. 53 noul C. civ.]. Articolul 208 noul C. civ. este analizat mai jos, în cadrul acestei secțiuni (2.Capacitatea de amoșteni). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Legătura de sânge dintre copil și părinți, care rezultă din faptul conceperii și nașterii, se numește filiație; atunci când legătura este între tată și copil, filiația față de acesta se numește paternitate. După cum copilul este născut în timpul căsătoriei sau în afara căsătoriei, avem paternitatea din căsătorie sau din afara căsătoriei. Modul în care se stabilește paternitatea din căsătorie diferă de cel pentru stabilirea paternității din afara căsătoriei. Astfel, paternitatea din căsătorie se stabilește prin prezumția de paternitate (de care beneficiază copilul născut în timpul căsătoriei sau cel conceput în timpul căsătoriei și născut la cel mult 300 de zile de la încetarea sau desfacerea căsătoriei; timpul legal al concepțiunii este stabilit de lege între a180-a zi și a300-a zi dinaintea nașterii copilului – art. 412 C. civ..), iar paternitatea din afara căsătoriei se poate stabili fie prin recunoașterea voluntară din partea pretinsului tată, fie prin acțiunea în justiție pentru stabilirea paternității. Potrivit art. 424 C. civ.., poate fi recunoscut numai copilul din afara căsătoriei, nu și cel din căsătorie, iar formele prin care se poate face aceasta sunt: declarația la serviciul stării civile, înscrisul autentic, testamentul. Deși recunoașterea de paternitate este irevocabilă, ea poate fi totuși contestată de orice persoană care dovedește un interes patrimonial sau nepatrimonial, atunci când recunoașterea nu corespunde realității. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție legală. Potrivit art. 412 alin. (1) noul C. civ., timpul legal al concepției este intervalul cuprins între a trei suta și a o sută optzecea zi dinaintea nașterii copilului. Pornind de la un fapt cunoscut, acela al datei nașterii copilului, pe baza datelor oferite de științele medicale referitor la perioada cea mai scurtă și perioada cea mai lungă de gestație completă care să permită nașterea unui copil viu și, în principiu, viabil, legiuitorul prezumă faptul concepțiunii copilului într-un anume interval. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Noțiune. Maternitatea rezultă din faptul material al nașterii unui anume copil de către o anume femeie; faptul nașterii determină și desemnează maternitatea cu certitudine datorită evidenței purtării sarcinii și a nașterii, astfel că stabilirea datei nașterii copilului și a identității mamei nu ridică dificultăți. 
    Paternitatea este dată de faptul concepțiunii, cu neputință de probat nemijlocit814, exceptând ipoteza procreației medical asistate; desigur, legătura de filiație paternă poate fi dovedită în mod direct cu ajutorul probelor științifice, însă ar fi nerealistă și, din punct de vedere social extrem de nefastă dependența juridică a calității de tată de faptul confirmării realității biologice a acestei calități cu autoritatea probelor științifice, medicale. Iată de ce, în materie de dovadă a paternității, legea recurge în mod tradițional la tehnica prezumțiilor815. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 402 Stabilirea contribuției părinților
Art 403 Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Art 404 Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Art 405 Noțiune
Art 406 Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Art 407 Afinitatea
Art 408 Modurile de stabilire a filiației
Art 409 Dovada filiației
Art 410 Posesia de stat
Art 411 Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Art 412 Timpul legal al concepțiunii
Art 413 Domeniul de aplicare
Art 414 Prezumția de paternitate
Art 415 Felurile recunoașterii
Art 416 Formele recunoașterii
Art 417 Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Art 418 Nulitatea absolută a recunoașterii
Art 419 Nulitatea relativă a recunoașterii
Art 420 Contestarea recunoașterii de filiație
Art 421 Acțiunea în contestația filiației
Art 422 Acțiunea în stabilirea maternității
Reviste:
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Unele considerații cu privire la obligația de întreținere a părinților față de copiii lor minori
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Doctrină:
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Acțiune în contestarea recunoașterii paternității.
;
se încarcă...