Art 411 Posesia de stat conformă cu actul de naștere | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Posesia de stat conformă cu actul de naștere -
Art. 411.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Nicio persoană nu poate reclama o altă filiație față de mamă decât aceea ce rezultă din actul său de naștere și posesia de stat conformă cu acesta. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Nimeni nu poate contesta filiația față de mamă a persoanei care are o posesie de stat conformă cu actul său de naștere. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Cu toate acestea, dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit că a avut loc o substituire de copil ori că a fost înregistrată ca mamă a unui copil o altă femeie decât aceea care l-a născut, se poate face dovada adevăratei filiații cu orice mijloc de probă. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Preluare parțială aconținutului normativ al art. 51 Codul familiei., art. 411 noul C. civ. instituie prezumția absolută că maternitatea rezultată din actul de naștere și din posesia de stat conformă acestuia corespunde realității, precum și regula inadmisibilității acțiunii în reclamația unei filiații materne diferite și aacțiunii introduse de orice persoană în contestarea maternității [alin. (1) și (2)]. Prin excepție, alin. (3) al aceluiași articol statuează că această prezumție, în ciuda caracterului său absolut, poate fi răsturnată prin efectul hotărârii judecătorești prin care s-a stabilit că aavut loc osubstituire de copil ori că afost înregistrată ca mamă aunui copil oaltă femeie decât aceea care l-a născut, dovada adevăratei filiații față de mamă făcându-se, în acest caz, prin orice mijloc de probă. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Finalitatea probatorie aposesiei de stat este aceea de prezumție legală relativă; ca funcție probatorie, este mijloc de dovadă subsidiar în raport cu celelalte probe și destinat să consolideze forța probantă aaltor mijloace probatorii776, cu mențiunea că, în materie de filiație maternă, posesia de stat conformă actului de naștere valorează aprezumție absolută de maternitate, afară numai dacă s-a stabilit, pe cale judiciară, că aavut loc osubstituire de copii sau că afost înregistrată ca mamă acopilului oaltă femeie decât cea care l-a născut (art. 411 C. civ..). 
    776 I. Deleanu, Părțile și terții... op. cit., p. 226.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Putere doveditoare. Posesia de stat conformă actului de naștere generează prezumția absolutămaternitatea astfel indicată corespunde realității (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 319; E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 159). 
    Filiația față de mamă astfel cum rezultă din actul de naștere, consolidat prin posesia de stat conformă actului de naștere este, în principiu, inatacabilă, întrucât mijloacele de înlăturare a maternității astfel prezumate sunt refuzate prin art. 411 alin. (1) și (2) noul C. civ. potrivit cărora este inadmisibilă atât acțiunea beneficiarului maternității în reclamația unei filiații materne diferite, cât și acțiunea oricărei persoane în contestarea maternității. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   372. Posesia de stat conformă cu actul de naștere. Atunci când folosința stării civile coincide cu actul de naștere, copilul nu poate pretinde o filiație față de altă persoană decât cea care este trecută ca mamă în actul de naștere și care se poartă cu copilul ca fiind al său. 
    În același timp, nicio altă persoană nu poate să conteste filiația față de mamă a persoanei care se comportă cu copilul ca fiind al său, dacă o asemenea folosință a stării civile coincide cu mențiunile din actul nașterii. 
    Ca atare, legătura de filiație care rezultă din actul de naștere, unită cu posesia de stat conformă filiației rezultate din actul nașterii, fac dovada absolută a maternității. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Atunci când folosința stării civile coincide cu actul de naștere, copilul nu poate pre­tinde o filiație față de altă persoană decât cea care este trecută ca mamă în actul de naștere și care se poartă cu copilul ca fiind al său. 
   2. În același timp, nicio altă persoană nu poate să conteste filiația față de mamă a persoanei care se comportă cu copilul ca fiind al său, dacă o asemenea folosință a stării civile coincide cu mențiunile din actul nașterii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 401 Drepturile părintelui separat de copil
Art 402 Stabilirea contribuției părinților
Art 403 Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Art 404 Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Art 405 Noțiune
Art 406 Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Art 407 Afinitatea
Art 408 Modurile de stabilire a filiației
Art 409 Dovada filiației
Art 410 Posesia de stat
Art 411 Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Art 412 Timpul legal al concepțiunii
Art 413 Domeniul de aplicare
Art 414 Prezumția de paternitate
Art 415 Felurile recunoașterii
Art 416 Formele recunoașterii
Art 417 Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Art 418 Nulitatea absolută a recunoașterii
Art 419 Nulitatea relativă a recunoașterii
Art 420 Contestarea recunoașterii de filiație
Art 421 Acțiunea în contestația filiației
Reviste:
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
;
se încarcă...