Art 410 Posesia de stat | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Posesia de stat -
Art. 410.
- Reviste (4), Doctrină (6)

(1) Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de filiație și rudenie dintre copil și familia din care se pretinde că face parte. Ea constă, în principal, în oricare dintre următoarele împrejurări: Reviste (3), Doctrină (3)

a) o persoană se comportă față de un copil ca fiind al său, îngrijindu-se de creșterea și educarea sa, iar copilul se comportă față de această persoană ca fiind părintele său;

b) copilul este recunoscut de către familie, în societate și, când este cazul, de către autoritățile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde că este părintele său;

c) copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său. Reviste (1)

(2) Posesia de stat trebuie să fie continuă, pașnică, publică și neechivocă. Reviste (4), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Definită, pentru prima oară la nivel normativ, drept starea de fapt care indică legăturile de rudenie și filiație dintre copil și familia din care se pretinde că face parte, posesia de stat (folosirea stării civile), se întemeiază, așa cum s-a reținut și anterior în doctrină, pe îndeplinirea oricărora dintre următoarele elemente: nomen [art. 410 alin. (1) lit. c) noul C. civ.], tractatus [art. 410 alin. (1) lit. a) noul C. civ.] și fama [art. 410 alin. (1) lit. b) noul C. civ.]. Ea constituie oprezumție legală relativă și, în calitatea sa de fapt juridic, poate fi dovedită prin orice mijloace de probă. Potrivit art. 410 alin. (2) noul C. civ., raportat și la art. 922 noul C. civ., posesia de stat trebuie să fie utilă (ca și posesia unui bun), întrunind, cumulativ, patru condiții: să nu fie întreruptă, tulburată, ambiguă și clandestină. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Sintagma „posesie de stat” desemnează o stare de fapt care indică exercițiul stării civile, dinamica acesteia (a se vedea I. Deleanu, Părțile și terții. Relativitatea și opozabilitatea efectelor juridice, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 226). După cum rezultă fără echivoc din cele cuprinse în art. 410 alin. (1) noul C. civ., domeniul rezervat posesiei de stat este acela al filiației și rudeniei; căsătoria este în afara ariei sale de acoperire. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Noțiune 

    Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de filiație și rudenie dintre copil și familia din care se pretinde că face parte [art. 410 alin. (1) C. civ..]. 
    Așadar, sintagma „posesie de stat” desemnează o stare de fapt care indică exercițiul stării civile, dinamica acesteia799. După cum rezultă fără echivoc din cele cuprinse în art. 410 alin. (1) C. civ.., domeniul rezervat posesiei de stat este acela al filiației și rudeniei; căsătoria este în afara ariei sale de acoperire. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) copilul poartă în mod constant numele mamei; 
   b) copilul este considerat ca atare de către mama lui și familia acesteia, de autoritățile publice; 
   c) femeia se poartă față de copil ca fiind al său, ocupându-se de în­grijirea și educarea lui, iar copilul se comportă față de femeie ca fiind mama sa. 
    Starea civilă a copilului poate fi pusă în discuție atunci când: 
   a) copilul are certificat de naștere și folosința stării civile, dar aces­­tea nu sunt concordante; [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
    Astfel, noul Cod civil românesc utilizează noțiunea de "posesie de stat"(36), care este definită ca fiind "starea de fapt care indică legăturile de filiație și rudenie dintre copil și familia din care se pretinde că fa­ce parte". Deși este evident că noțiunea nu se referă la vreun ra­port material cu bunurile, ci la folosirea de către o persoană a unui nume cu atitudinea psihologică în sensul de a-l asuma și recunoaște ca fiind al său, atât pentru sine, cât și în relațiile cu alții în societate, caracteristicile cerute posesiei de stat sunt asemănătoare până aproape de suprapunere cu cele ale posesiei materiale. Astfel, posesia de stat trebuie să fie continuă, pașnică, publică și neechivocă. După cum vom vedea mai târziu(37), dintre aceste patru caractere, doar echivocul nu a fost reținut ca viciu al posesiei de către legiuitorul român în privința posesiei referitoare la bunuri, nici în noul Cod civil [art. 922 alin. (2) NCC], după cum nu fusese reținut nici în Codul civil din 1864, însă el există în dreptul francez, dar și în dreptul civil din Québec (art. 922)(38). Dar asemănările se opresc aici, întrucât, potrivit art. 411 NCC, dacă posesia de stat este conformă cu actul de naștere, nimeni nu poate contesta filiația, iar posesia de stat neconformă actului de naștere, oricât ar dura în timp, nu poate conduce la stabilirea unei alte filiații. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 400 Locuința copilului după divorț
Art 401 Drepturile părintelui separat de copil
Art 402 Stabilirea contribuției părinților
Art 403 Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Art 404 Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Art 405 Noțiune
Art 406 Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Art 407 Afinitatea
Art 408 Modurile de stabilire a filiației
Art 409 Dovada filiației
Art 410 Posesia de stat
Art 411 Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Art 412 Timpul legal al concepțiunii
Art 413 Domeniul de aplicare
Art 414 Prezumția de paternitate
Art 415 Felurile recunoașterii
Art 416 Formele recunoașterii
Art 417 Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Art 418 Nulitatea absolută a recunoașterii
Art 419 Nulitatea relativă a recunoașterii
Art 420 Contestarea recunoașterii de filiație
Reviste:
Discuții, parțial critice, privitoare la posesia de stat în reglementarea noului Cod civil
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Acțiunea în contestația filiației în reglementarea C. civ. (Legea nr. 287/2009)
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Prezumția ca mijloc de probă în procesul civil, cu referire specială la prezumțiile legale
Opinii privind definiția și caracterele juridice ale dreptului la (un) nume
ACȚIUNI PRIVIND FILIAȚIA FAȚĂ DE MAMĂ ÎN IPOTEZA MATERNITĂȚII DE SUROGAȚIE. DEZLEGĂRI DIN PRACTICA INSTANȚELOR DIN ROMÂNIA
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...