Art 408 Modurile de stabilire a filiației | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Modurile de stabilire a filiației -
Art. 408.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (10)

(1) Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească. Reviste (9), Doctrină (3), Modele (1)

(2) Filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(3) Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Modurile de stabilire afiliației sunt același atât în cazul copilului minor, cât și în cel al persoanei majore (a se vedea și art. 413 noul C. civ.), indiferent dacă este vorba despre filiația față de mamă sau cea față de tată. Comparând dispozițiile art. 408 noul C. civ. cu cele ale art. 47 alin. (1), art. 48, 52, 53 și 56 Codul familiei., observăm că, sub aspectul dispozițiilor generale privind stabilirea filiației (atât maternitatea, cât și paternitatea), nu există deosebiri între cele două reglementări. Reținem, însă, cu aplicarea art. 448 noul C. civ., că, de vreme ce afost stabilită legătura de paternitate, efectele juridice ale filiației sunt aceleași, fără ase face deosebire între paternitatea din căsătorie sau din afara căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit art. 408 C. civ.., „(1) Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească. (2) Filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate. (3) Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz.” [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 408 C. civ.., dovada filiației față de mamă se face prin certificatul constatator al nașterii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizare. Fie că este vorba de maternitate sau de paternitate, modurile de stabilire a filiației sunt aceleași în cazul persoanei majore ca și în cazul copilului (art. 413 noul C. civ.). 
    2. Stabilirea filiației față de mamă. Filiația față de mamă rezultă din faptul material al nașterii copilului de către o anumită femeie. 
    În determinarea filiației materne interesează două elemente de fapt: împrejurarea că o anumită femeie a dat naștere unui copil; identitatea copilului care revendică maternitatea cu aceea a copilului născut de femeia respectivă, în alte cuvinte, faptul că acest copil și nu un altul a fost născut de respectiva femeie (a se vedea E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 155). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    251 Conform art. 408 C. civ..: „Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 398 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Art 399 Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Art 400 Locuința copilului după divorț
Art 401 Drepturile părintelui separat de copil
Art 402 Stabilirea contribuției părinților
Art 403 Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Art 404 Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Art 405 Noțiune
Art 406 Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Art 407 Afinitatea
Art 408 Modurile de stabilire a filiației
Art 409 Dovada filiației
Art 410 Posesia de stat
Art 411 Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Art 412 Timpul legal al concepțiunii
Art 413 Domeniul de aplicare
Art 414 Prezumția de paternitate
Art 415 Felurile recunoașterii
Art 416 Formele recunoașterii
Art 417 Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Art 418 Nulitatea absolută a recunoașterii
Reviste:
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în statornicirea Codului civil
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Unele considerații cu privire la obligația de întreținere a părinților față de copiii lor minori
Examen critic în legătură cu egalitatea în fața legii a copiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Considerații privind stabilirea filiației față de mamă
Familia prin contract/La famille conformément au contrat
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune în stabilirea filiației copilului față de mamă
Acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei
Legislație conexă :
Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei din 15.10.1975 *)
;
se încarcă...