Art 401 Drepturile părintelui separat de copil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori - Drepturile părintelui separat de copil -
Art. 401.
- Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) În cazurile prevăzute la art. 400, părintele sau, după caz, părinții separați de copilul lor au dreptul de a avea legături personale cu acesta. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă decide cu privire la modalitățile de exercitare a acestui drept. Ascultarea copilului este obligatorie, art. 264 fiind aplicabil. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 396-404 noul C. civ., relative la relațiile dintre părinții divorțați, pe de oparte, și copiii acestora, pe de altă parte, se deosebesc de cele ale art. 42-44 Codul familiei., prin următoarele: 
    a) modificarea statutului civil al părinților nu aduce atingere, ca regulă, relațiilor dintre aceștia și copiii lor, după divorț exercitarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la persoana și bunurile copilului vor reveni în comun ambilor părinți (în afară de cazurile în care instanța decide, în baza principiului interesului superior al copilului, ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de unul dintre părinți sau de alte persoane – art. 397, coroborat cu art. 398 și 399 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Prin urmare, în baza art. 396 alin. (1) C. civ.., instanța de tutelă, statuând asupra nulității căsătoriei, va hotărî asupra raporturilor dintre părinți și copiii lor minori – exercitarea autorității părintești (potrivit distincțiilor din art. 397-399 C. civ..), locuința copilului (art. 400 C. civ..), drepturile părintelui separat de copil (art. 401 C. civ..), stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională acopilului (art. 402 C. civ..) – ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psiho-socială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Ipoteză. Art. 401 noul C. civ. nu face decât să aplice, în ipoteza raporturilor dintre părinți și copii după divorț, regulile de principiu privind dreptul copilului de a avea legături personale cu părinții [a se vedea supra art. 262 alin. (2) noul C. civ.], respectiv dreptul simetric al părinților [a se vedea infra art. 496 alin. (5) noul C. civ.]. Acest drept este prevăzut și de art. 19 din Legea nr. 272/2004, republicată și este protejat și de art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (a se vedea C. Bîrsan, Convenția, p. 649-652; CEDO, Cauza Monory c. României și Ungariei, hotărârea din 5 aprilie 2005 (M.Of. nr. 1055 din 26 noiembrie 2005). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   350. Drepturile soțului care nu exercită autoritatea părintească. Soțul care nu exercită autoritatea părintească păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a copilului, dreptul de a consimți la adopția acestuia. Textul alin. (2) al art. 398 NCC trebuie coroborat cu prevederile art. 401 NCC, care reglementează drepturile părintelui separat de copilul său. 
    Articolul 398 alin. (2) NCC instituie o modalitate prin care autoritățile publice își îndeplinesc obligațiile de a respecta și ocroti viața intimă, familială și privată, constituind, totodată, o componentă a regimului spe­cial de protecție și asistență a copiilor și tinerilor în realizarea drep­turilor lor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În situația în care instanța de tutelă a stabilit locuința copilului la unul dintre părinți, în beneficiul părintelui separat de copilul său textul recunoaște un drept de vizită a minorului. Acest drept trebuie exercitat astfel încât să nu aibă o influență negativă asupra creșterii copilului. 
   2. În vederea stabilirii modalităților și programului de vizită a copilului, este necesară întocmirea raportului de anchetă psihosocială. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Art 392 Forma prestației compensatorii
Art 393 Garanții
Art 394 Modificarea prestației compensatorii
Art 395 Încetarea prestației compensatorii
Art 396 Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Art 397 Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Art 398 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Art 399 Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Art 400 Locuința copilului după divorț
Art 401 Drepturile părintelui separat de copil
Art 402 Stabilirea contribuției părinților
Art 403 Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Art 404 Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Art 405 Noțiune
Art 406 Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Art 407 Afinitatea
Art 408 Modurile de stabilire a filiației
Art 409 Dovada filiației
Art 410 Posesia de stat
Art 411 Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Reviste:
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Desfacerea căsătoriei în baza acordului părților. Înțelegere cu privire la cuantumul pensiei de întreținere datorată minorei de tată. Exercitarea autorității părintești în comun. Divorțul pronunțat anterior intrării în vigoare a noului Cod civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunțat hotărârea rămasă irevocabilă. Divorț care se află pe rol într-o cale de atac ordinară, respectiv în apel, divorțul nefiind încă pronunțat. Aplicarea prevederilor noului Cod civil relațiilor dintre părinți și copii
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Exercitarea autorității părintești după divorț
1. Desfacerea căsătoriei. Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinți. Motive temeinice
Considerații privind locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta
Ascultarea obligatorie a minorului în procedura judiciară și administrativă
Opinia copilului și alte probleme de drept, cu privire specială asupra cazului Sorina
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autorității părintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de chemare în judecată pentru legături personale cu minorul.
Acțiune pentru încuviințarea legăturilor personale cu minorul
Referințe în cărți:
Exercitarea autorității părintești după divorț
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...