Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu - Capacitatea de exercițiu anticipată -
Art. 40.
- Reviste (24), Doctrină (10), Modele (1)

Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu. În acest scop, vor fi ascultați și părinții sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, și avizul consiliului de familie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 40  
    Reglementare nouă, preluată din legislația franceză. 
    Pentru a se recunoaște capacitatea de exercițiu anticipată (deplină) trebuie ca minorul să fi împlinit 16 ani și să existe motive temeinice. 
    Competența revine instanței de tutelă, hotărârea urmând a se lua după ascultarea părinților sau tutorelui. 
    Atribuțiile consiliului de familie sunt reglementate la art. 124 și urm. noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    O noutate absolută introdusă în dreptul nostru civil este „capacitatea de exercițiu anticipată”. Potrivit art. 40 noul C. civ., pentru motive temeinice, instanța tutelară poate recunoaște minorului care aîmplinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu. În acest scop, vor fi ascultați și părinții sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, și avizul consiliului de familie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    Astfel, minorul în niciun caz nu poate dispune prin testament, cu excepția minorului care dobândește capacitate de exercițiu deplină prin căsătorie, respectiv aminorului în favoarea căruia instanța de tutelă acordă capacitate de exercițiu deplină anticipată [art. 40 noul C. civ.]. În materia donației, situație este diferită, pentru că legea stabilește că minorul poate să facă daruri obișnuite potrivit stării lui materiale [art. 146 alin. (3) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 40 C. civ.., precum și prin ridicarea interdicției judecătorești la un moment ulterior celui la care persoana aîmplinit 18 ani. Minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani poate încheia contracte personal, însă pentru afi valabil încheiate minorul are nevoie, în principiu, de anumite încuviințări prealabile. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    93 Deși dezirabilă, ideea incidenței cerințelor speciale ale căsătoriei minorului și pentru cazul celui având capacitate deplină de exercițiu nu poate fi susținută cu argumente de text. Credem că ar fi binevenită o precizare legală expresă, similară aceleia cuprinse în art. 413-6 C. civ..fr., potrivit căreia deși minorul emancipat este deplin capabil, asemenea unui major, în cazul căsătoriei și al adopției îi sunt aplicabile aceleași reguli ca și minorului neemancipat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Reviste:
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Autoritatea părintească
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Despre capacitatea matrimonială a minorului
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Contractul de donație (I)
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Considerații privind pragul de vârstă în răspunderea penală a minorilor
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Informarea precontractuală a pacientului (II)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu anticipată (emanciparea minorului care a împlinit 16 ani)
;
se încarcă...