Art 398 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori - Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte -
Art. 398.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (8), Modele (4)

(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți. Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (3)

(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a copilului, precum și dreptul de a consimți la adopția acestuia. Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 396-404 noul C. civ., relative la relațiile dintre părinții divorțați, pe de oparte, și copiii acestora, pe de altă parte, se deosebesc de cele ale art. 42-44 Codul familiei., prin următoarele: 
    a) modificarea statutului civil al părinților nu aduce atingere, ca regulă, relațiilor dintre aceștia și copiii lor, după divorț exercitarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la persoana și bunurile copilului vor reveni în comun ambilor părinți (în afară de cazurile în care instanța decide, în baza principiului interesului superior al copilului, ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de unul dintre părinți sau de alte persoane – art. 397, coroborat cu art. 398 și 399 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    688 Faptul că unul dintre părinți solicită în mod explicit instanței de tutelă să i se retragă exercițiul autorității părintești nu este determinant în luarea unei decizii judecătorești (P. Neculae, R. Cîrlig, Interpretări ale autorității părintești potrivit noului Cod civil, în RRDJ, nr. 4/2012, p. 243-248). Cu totul adevărat că drepturile și îndatoririle părintești nu se află sub semnul disponibilității părinților, aceștia sau unul dintre ei nu se pot „desista” pur și simplu de responsabilitățile calității lor; pe de altă parte însă, o atare atitudine a părintelui, dorința sa exprimată neechivoc de a se „debarasa” de copil este suficient de îngrijorătoare pentru a ne întreba dacă, în aceste condiții, ar fi cu adevărat în interesul superior al copilului ca acest părinte, vădit dezinteresat de soarta copilului, să rămână codecident în ceea ce privește coordonatele creșterii, educării și formării acestuia.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiții. Instanța poate hotărî, prin excepție de la art. 397 noul C. civ., ca autoritatea părintească să fie exercitată, după divorț, de către un singur părinte, dacă există motive întemeiate. Sintagma este utilizată în mai multe texte din noul Cod civil (art. 118, 120), fiind sinonimă cu formularea „motive temeinice”, utilizată atât în Codul familiei [de exemplu, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 37 alin. (2) lit. b), art. 42 alin. (2)], cât și în noul Cod civil [de exemplu, art. 40, art. 150 alin. (3), art. 173 alin. (2), art. 262 alin. (2), art. 272 alin. (2), art. 283 alin. (4), art. 309 alin. (2), art. 373 lit. b), art. 460 etc.]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 398 C. civ.., pentru motive temeinice și având în vedere interesul superior al copilului, instanța de judecată hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul singur dintre părinți, consecința, sub aspectul care ne interesează aici, fiind aceea că domiciliul minorului va fi la acest părinte [art. 92 alin. (4) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Prin derogare de la regula conform căreia părinții divorțați continuă să exercite în comun autoritatea părintească, legea prevede două excepții: exercitarea autorității părintești de către un singur părinte (art. 398 C. civ..), de fapt, exercitarea precumpănitor de către unul dintre părinți; exercitarea autorității părintești de către alte persoane (art. 399 C. civ..). 
    Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte. Riguros, ceea ce poate decide instanța de divorț prin excepție de la regula exercitării autorității părintești de către ambii părinți este exercitarea „unilaterală a autorității părintești”, adică precumpănitor de către unul dintre părinți, iar nu „exercițiul autorității părintești de către un singur părinte”, așa cum indică art. 398 alin. (1) C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 388 Acordarea despăgubirilor
Art 389 Obligația de întreținere
Art 390 Condițiile prestației compensatorii
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Art 392 Forma prestației compensatorii
Art 393 Garanții
Art 394 Modificarea prestației compensatorii
Art 395 Încetarea prestației compensatorii
Art 396 Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Art 397 Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Art 398 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Art 399 Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Art 400 Locuința copilului după divorț
Art 401 Drepturile părintelui separat de copil
Art 402 Stabilirea contribuției părinților
Art 403 Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Art 404 Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Art 405 Noțiune
Art 406 Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Art 407 Afinitatea
Art 408 Modurile de stabilire a filiației
Reviste:
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autorității părintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte (II)
Autoritatea părintească
1. Desfacerea căsătoriei. Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinți. Motive temeinice
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte - O perspectivă practică -/L'exercice de l'autorite parentale par un seul parent - Une perspective pratique -/Exercise of the parental authority by one parent - a practical perspective -
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de divorț.
Acțiune de divorț prin acordul soților
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
;
se încarcă...