Art 395 Încetarea prestației compensatorii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prestația compensatorie - Încetarea prestației compensatorii -
Art. 395.
- Reviste (9), Doctrină (5)

Prestația compensatorie încetează prin decesul unuia dintre soți, prin recăsătorirea soțului creditor, precum și atunci când acesta obține resurse de natură să îi asigure condiții de viață asemănătoare celor din timpul căsătoriei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 390-395 noul C. civ. reglementează, distinct de dreptul la despăgubiri și fără ase confunda cu dreptul la compensație statuat de art. 328 noul C. civ., oinstituție juridică nouă, prestația compensatorie, inspirată din Codul civil francez. Regimul juridic al acesteia este configurat de următoarele reguli: 
    a) dreptul la acordarea prestației compensatorii nu exclude dreptul la despăgubiri în condițiile art. 388 noul C. civ., acestea putând fi chiar cumulate; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Acestea își fac simțită prezența în legătură cu regimul matrimonial (art. 385-387 C. civ..), cu dreptul la despăgubiri (art. 388 C. civ..), cu obligația de întreținere între foștii soți (art. 389 C. civ..), precum și cu prestația compensatorie (art. 390-395 C. civ.), aceasta din urmă de interes practic neglijabil în cazul nulității sau anulării căsătoriei, întrucât dreptul la prestație compensatorie167 presupune ocăsătorie care adurat cel puțin 20 de ani ceea ce, dat fiind regimul juridic al nulităților în materie de căsătorie are șanse teoretice de împlinire în cazul nulității pentru bigamie, pentru rudenie în grad interzis de lege, precum și pentru lipsa diferenței de sex. 
    167 Prestația compensatorie se poate acorda de instanță la cerere, odată cu divorțul, pentru a se compensa, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care l-ar determina divorțul în condițiile de viață ale celui care o solicită (art. 390 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazuri. Art. 395 noul C. civ. prevede trei cazuri de încetare a prestației compensatorii: 
    1.1. Decesul oricăruia dintre soți, fie el debitorul sau creditorul prestației. Încetarea în cazul morții creditorului este firească, având în vedere natura și scopul prestației, care are caracter intuitu personae, astfel încât nu se poate pune problema transmisiunii dreptului pe cale succesorală. Aceleași elemente justifică și soluția încetării în cazul morții debitorului: numai în sarcina acestuia, în calitate de fost soț, putea fi impusă obligația de a-i asigura celuilalt fost soț condiții de viață asemănătoare cu cele din timpul căsătoriei, astfel încât transmisiunea obligației la moștenitori nu se justifică. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) decesul unuia dintre soți; 
   b) recăsătorirea soțului creditor; 
   c) obținerea de către soțul creditor a unor resurse de natură să îi asigure condiții de viață asemănătoare celor din timpul căsătoriei. 
    Prestația compensatorie are caracter intuitu personae, astfel că, în ca­zul morții debitorului, obligația de plată nu trece asupra moșteni­torilor, iar în cazul morții creditorului, dreptul la acest beneficiu nu trece asupra moștenitorilor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Textul prevede expres și limitativ situațiile în care prestația compensatorie încetează. Astfel, prestația compensatorie încetează prin: a) decesul unuia dintre soți; b) recăsătorirea soțului creditor; c) obținerea de către soțul creditor a unor resurse de natură să îi asigure condiții de viață asemănătoare celor din timpul căsătoriei. 
   2. Prestația compensatorie are caracter intuitu personae, astfel că, în cazul morții debi­torului, obligația de plată nu trece asupra moștenitorilor, iar în cazul morții creditorului, dreptul la acest beneficiu nu trece asupra moștenitorilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Art 387 Opozabilitatea față de terți
Art 388 Acordarea despăgubirilor
Art 389 Obligația de întreținere
Art 390 Condițiile prestației compensatorii
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Art 392 Forma prestației compensatorii
Art 393 Garanții
Art 394 Modificarea prestației compensatorii
Art 395 Încetarea prestației compensatorii
Art 396 Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Art 397 Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Art 398 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Art 399 Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Art 400 Locuința copilului după divorț
Art 401 Drepturile părintelui separat de copil
Art 402 Stabilirea contribuției părinților
Art 403 Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Art 404 Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Art 405 Noțiune
Reviste:
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor în cadrul procedurii divorțului pe cale notarială
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Despre prestația compensatorie în cazul desfacerii căsătoriei
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...