Art 393 Garanții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prestația compensatorie - Garanții -
Art. 393.
- Legislație conexă (1), Reviste (4), Doctrină (5)

Instanța, la cererea soțului creditor, îl poate obliga pe soțul debitor să constituie o garanție reală sau să dea cauțiune pentru a asigura executarea rentei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 390-395 noul C. civ. reglementează, distinct de dreptul la despăgubiri și fără ase confunda cu dreptul la compensație statuat de art. 328 noul C. civ., oinstituție juridică nouă, prestația compensatorie, inspirată din Codul civil francez. Regimul juridic al acesteia este configurat de următoarele reguli: 
    a) dreptul la acordarea prestației compensatorii nu exclude dreptul la despăgubiri în condițiile art. 388 noul C. civ., acestea putând fi chiar cumulate; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Garanții pentru executarea prestației compensatorii sub formă de rentă. La cererea soțului creditor, instanța poate obliga pe debitor să constituie ogaranție reală sau să dea ocauțiune pentru executarea rentei (art. 393 C. civ..). Prin urmare, debitorul poate fi obligat la constituirea unei garanții numai la cerea soțului creditor și numai dacă prestația compensatorie afost stabilită sub forma rentei viagere, nu și atunci când prestația urmează ase executa prin plata unei sume globale sau în natură (sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile ale debitorului). Potrivit doctrinei, oatare cerere este admisibilă dacă se dovedește că există riscul sustragerii debitorului de la executarea rentei747. 
    747 Fl.A. Baias, C.M. Nicolescu, Comentariul art. 393, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., p. 474, nr. 1.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Constituirea garanției. Dacă soțul care solicită prestația compensatorie dovedește că debitorul său ar putea să se sustragă de la executarea rentei (probând existența unor relații conflictuale, refuzul de aconviețui și de acontribui la cheltuielile căsniciei, potrivit art. 325 noul C. civ. etc.), instanța îl poate obliga pe cel din urmă să constituie ogaranție, care să asigure executarea. Textul prevede expres că obligația de aconstitui ogaranție poate fi impusă de instanță numai în cazul în care admite cererea privind prestația compensatorie și ostabilește pe aceasta sub forma rentei viagere, nu și în cazul în care îl obligă pe debitor la plata unei sume de bani globale sau în cazul în care se constituie un uzufruct. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Desigur, constituirea acestei garanții nu este obligatorie; instanța, în funcție de circumstanțele cauzei, poate aprecia dacă se impune sau nu constituirea garanției ori darea unei cauțiuni. Constituirea garanției este condiționată de dovada faptului că debitorul încearcă ori ar putea să se sustragă de la plata rentei. De regulă, aceste garanții se impun atunci când se dovedește că debitorul nu are bunuri care să poată fi urmărite, în cazul în care nu și-ar executa obligația sau urmărirea silită ar fi greu de realizat în viitor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Atunci când prestația compensatorie este solicitată de soțul inocent sub forma rentei viagere sau pe perioadă limitată în timp, soțul beneficiar poate solicita instanței obligarea debitorului la constituirea unei garanții reale ori la darea unei cauțiuni pentru a asigura executarea rentei. 
   2. Desigur, constituirea acestei garanții nu este obligatorie; instanța, în funcție de circumstanțele cauzei, poate aprecia dacă se impune sau nu constituirea garanției ori darea unei cauțiuni. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 383 Numele de familie după căsătorie
Art 384 Drepturile soțului divorțat
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Art 387 Opozabilitatea față de terți
Art 388 Acordarea despăgubirilor
Art 389 Obligația de întreținere
Art 390 Condițiile prestației compensatorii
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Art 392 Forma prestației compensatorii
Art 393 Garanții
Art 394 Modificarea prestației compensatorii
Art 395 Încetarea prestației compensatorii
Art 396 Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Art 397 Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Art 398 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Art 399 Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Art 400 Locuința copilului după divorț
Art 401 Drepturile părintelui separat de copil
Art 402 Stabilirea contribuției părinților
Art 403 Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Reviste:
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...