Art 392 Forma prestației compensatorii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prestația compensatorie - Forma prestației compensatorii -
Art. 392.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din venitul debitorului sau într-o sumă de bani determinată. Reviste (2)

(3) Renta și uzufructul se pot constitui pe toată durata vieții celui care solicită prestația compensatorie sau pentru o perioadă mai scurtă, care se stabilește prin hotărârea de divorț. Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 390-395 noul C. civ. reglementează, distinct de dreptul la despăgubiri și fără ase confunda cu dreptul la compensație statuat de art. 328 noul C. civ., oinstituție juridică nouă, prestația compensatorie, inspirată din Codul civil francez. Regimul juridic al acesteia este configurat de următoarele reguli: 
    a) dreptul la acordarea prestației compensatorii nu exclude dreptul la despăgubiri în condițiile art. 388 noul C. civ., acestea putând fi chiar cumulate; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Forme. Prestația compensatorie poate fi stabilită de instanță, conform alin. (1), în două forme: în bani și în natură. 
    2. Prestația în bani. Aceasta, la rândul ei, poate fi acordată în două modalități: ca o sumă globală sau sub forma unei rente viagere în favoarea beneficiarului (a se vedea și M. Avram, Familia, p. 147; E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 142-143). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Prin derogare de la prevederile art. 2242 NCC, renta viageră poate fi stabilită exclusiv în bani, nu și în alte bunuri fungibile. 
    Așa cum s-a arătat în doctrină, renta deși este cu titlu gratuit, nu constituie o donație, deoarece nu ia naștere prin voința debitorului, nu are la bază intenția de gratificare și nu este supusă reducțiunii(279). 
    De asemenea, poate fi stabilită în natură, sub forma uzufructului asu­pra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului. Solu­­ția dreptului de uzufruct constituit asupra unor bunuri ale celuilalt soț, în loc de a deschide posibilitatea fiecărui soț de a porni pe un drum propriu, de a-și vedea fiecare de propria viață, de a se lăsa în pace unul pe celălalt, are neajunsul facilității creării unei legături juridice, în baza dreptului de uzufruct, între nudul proprietar (unul dintre soți) și uzufructuar (celălalt soț), de natură să genereze noi litigii între părți legate de obligațiile nudului proprietar sau ale uzufructuarului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma reglementează forma sub care poate fi acordată prestația compensatorie. Astfel, aceasta poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale, care se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației, sau a unei rente viagere fixate într-o cotă procentuală din venitul debitorului sau într-o sumă de bani determinată. 
   2. De asemenea, poate fi stabilită în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului. Soluția dreptului de uzufruct constituit asupra unor bunuri ale celuilalt soț, în loc de a deschide posibilitatea fiecărui soț de a porni pe un drum propriu, de a-și vedea fiecare de propria viață, de a se lăsa în pace unul pe celălalt, are neajunsul facilității creării unei legături juridice în baza dreptului de uzufruct, între nudul proprietar (unul dintre soți) și uzufructuar (celălalt soț), de natură să genereze noi litigii între părți legate de obligațiile nudului proprietar sau ale uzufructuarului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    art. 390 noul C. civ., în cazul divorțului pronunțat din culpa exclusivă asoțului pârât, soțul reclamant poate beneficia de oprestație compensatorie [art. 392 alin. (1) noul C. civ.]. Această prestație poate îmbrăca și forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 382 Data desfacerii căsătoriei
Art 383 Numele de familie după căsătorie
Art 384 Drepturile soțului divorțat
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Art 387 Opozabilitatea față de terți
Art 388 Acordarea despăgubirilor
Art 389 Obligația de întreținere
Art 390 Condițiile prestației compensatorii
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Art 392 Forma prestației compensatorii
Art 393 Garanții
Art 394 Modificarea prestației compensatorii
Art 395 Încetarea prestației compensatorii
Art 396 Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Art 397 Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Art 398 Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Art 399 Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Art 400 Locuința copilului după divorț
Art 401 Drepturile părintelui separat de copil
Art 402 Stabilirea contribuției părinților
Reviste:
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Aspecte teoretice și practice privind culpa în desfacerea căsătoriei
Despre prestația compensatorie în cazul desfacerii căsătoriei
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...