Art 39 Situația minorului căsătorit | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu - Situația minorului căsătorit -
Art. 39.
- Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (6)

(1) Minorul dobândește, prin căsătorie, capacitatea deplină de exercițiu. Reviste (10), Doctrină (4)

(2) În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credință la încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exercițiu. Reviste (6), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În alin. (1) au fost reluate prevederile art. 8 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954. 
    În alin. (2) este reglementată expres soluția din doctrină dedusă din interpretarea art. 6 din Decretul nr. 31/1954, în sensul că nu se poate pierde capacitatea decât în cazurile și condițiile stabilite de lege, iar legea nu prevedea nimic în acest sens. 
    Reglementarea se aplică doar minorului care a fost de bună credință la încheierea căsătoriei, adică nu a cunoscut cauza de anulare. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Cu toate că dispoziția invocată, art. 375 alin. (2) C. civ.., se referă în mod explicit la copilul minor, unele nuanțări sunt inevitabile: întrucât este posibilă dobândirea anticipată acapacității depline de exercițiu de către minorul care aîmplinit 16 ani, fie prin efectul căsătoriei (art. 39 C. civ..), fie prin „emancipare” (art. 40 C. civ..), iar deplinătatea capacității de exercițiu stinge autoritatea părintească (art. 484 C. civ..), descendentul care, deși este minor, are deplină capacitate de exercițiu, nu este socotit „copil” în înțelesul prevederilor referitoare la relațiile dintre părinți și copii, prin urmare el nu poate fi considerat copil nici în contextul reglementărilor privind desfacerea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 39 C. civ.., minorul care adobândit prin căsătorie capacitate deplină de exercițiu poate modifica, cu respectarea art. 369 C. civ.., regimul matrimonial, prin încheierea unei noi convenții matrimoniale fără aavea nevoie de încuviințare sau autorizare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Capacitatea de exercițiu a minorului căsătorit 
    1. Excepție de la regula dobândirii capacității de exercițiu depline la majorat. Dispozițiile art. 39 noul C. civ. consacră o excepție de la regula conform căreia capacitatea de exercițiu se dobândește la majorat. Potrivit acestei dispoziții, minorul care se căsătorește dobândește capacitate deplină de exercițiu, ca efect al încheierii căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În mod excepțional, pentru motive temeinice, atât bărbatul, cât și femeia pot să se căsătorească înainte de a împlini vârsta matrimonială firească, respectiv la împlinirea vârstei de 16 ani. Încheierea căsătoriei înainte de data la care soțul devine major generează efecte cu privire la capacitatea de exercițiu. 
   2. Dobândirea anticipată a capacității depline de exercițiu poate avea loc prin încheierea căsătoriei de către minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, în condițiile legii, fiind vorba de o emancipare legală, care se aplică de drept oricărei persoane minore, din momentul încheierii căsătoriei (C.M. Crăciunescu, D. Lupașcu, Emanciparea minorului în reglementarea noului Cod civil, în P.R. nr. 9/2011, p. 26). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Reviste:
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Autoritatea părintească
Despre capacitatea matrimonială a minorului
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori
Efectele căsătoriei în dreptul internațional privat
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale (IV)
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Contractul de donație (I)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...