Art 387 Opozabilitatea față de terți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efecte cu privire la regimul matrimonial - Opozabilitatea față de terți -
Art. 387.
- Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul și, după caz, certificatul de divorț prevăzut la art. 375 sunt opozabile față de terți, în condițiile legii.

(2) Dispozițiile art. 291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător, inclusiv în cazul prevăzut la art. 375. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Cu privire la efectele desfacerii căsătoriei asupra regimului matrimonial, acesta va înceta, ca regulă, începând cu data introducerii cererii de divorț, și doar prin excepție, de la data separației în fapt, în cazul divorțului prin acord (atât pe cale judiciară, cât și pe cale administrativă ori prin procedură notarială) sau la cererea oricăruia dintre soți. 
    Hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul, precum și, după caz, certificatul de divorț, sunt opozabile terților, cu respectarea dispozițiilor privitoare la publicitate din art. 291, 334 și 335 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Acestea își fac simțită prezența în legătură cu regimul matrimonial (art. 385-387 C. civ..), cu dreptul la despăgubiri (art. 388 C. civ..), cu obligația de întreținere între foștii soți (art. 389 C. civ..), precum și cu prestația compensatorie (art. 390-395 C. civ.), aceasta din urmă de interes practic neglijabil în cazul nulității sau anulării căsătoriei, întrucât dreptul la prestație compensatorie167 presupune ocăsătorie care adurat cel puțin 20 de ani ceea ce, dat fiind regimul juridic al nulităților în materie de căsătorie are șanse teoretice de împlinire în cazul nulității pentru bigamie, pentru rudenie în grad interzis de lege, precum și pentru lipsa diferenței de sex. 
    167 Prestația compensatorie se poate acorda de instanță la cerere, odată cu divorțul, pentru a se compensa, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care l-ar determina divorțul în condițiile de viață ale celui care o solicită (art. 390 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește efectele divorțului față de terți, art. 387 C. civ.. reia vechea reglementare prevăzând că hotărârea de divorț și, după caz, certificatul de divorț, sunt opozabile față de terți în condițiile legii (hotărârea de la data rămânerii definitive cu îndeplinirea formalităților de publicitate prevăzute de art. 291 C. civ.. – starea civilă de la locul încheierii căsătoriei, iar certificatul de divorț de la data la care afost comunicat la aceste registre de publicitate). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. Așa cum este necesar să se aducă la cunoștința terților existența regimului matrimonial sub care sunt căsătoriți soții (a se vedea supra art. 291, 334 și 335 noul C. civ.), pentru ca aceștia să contracteze cu soții în cunoștință de cauză, tot astfel este nevoie să li se facă opozabil faptul că soții au divorțat și, pe cale de consecință, că regimul lor matrimonial a încetat. Este ceea ce reglementează, simetric cu momentul încheierii căsătoriei, art. 387. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    În cazul în care divorțul se dispune de ofițerul de stare civilă, acesta are obligația ca, după emiterea certificatului de divorț, să facă mențiune despre desfacerea căsătoriei în actul de căsătorie, conform art. 377 alin. (1) NCC. 
    Dacă desfacerea căsătoriei este dispusă de notarul public, acesta, după emiterea certificatului de divorț, trimite, potrivit art. 377 alin. (3) NCC, o copie certificată la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria sau, după caz, la serviciul public comunitar local de evidență a persoa­nelor unde s-a încheiat căsătoria, pentru a se menționa în actul de căsătorie faptul încetării căsătoriei prin divorț. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie
Art 378 Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Art 379 Condiții
Art 380 Continuarea acțiunii de divorț
Art 381 Condițiile divorțului
Art 382 Data desfacerii căsătoriei
Art 383 Numele de familie după căsătorie
Art 384 Drepturile soțului divorțat
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Art 387 Opozabilitatea față de terți
Art 388 Acordarea despăgubirilor
Art 389 Obligația de întreținere
Art 390 Condițiile prestației compensatorii
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Art 392 Forma prestației compensatorii
Art 393 Garanții
Art 394 Modificarea prestației compensatorii
Art 395 Încetarea prestației compensatorii
Art 396 Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Art 397 Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Reviste:
Relații de familie. Noutăți și precizări
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...