Art 384 Drepturile soțului divorțat | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți - Drepturile soțului divorțat -
Art. 384.
- Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Divorțul este considerat pronunțat împotriva soțului din a cărui culpă exclusivă s-a desfăcut căsătoria.

(2) Soțul împotriva căruia a fost pronunțat divorțul pierde drepturile pe care legea sau convențiile încheiate anterior cu terții le atribuie acestuia. Doctrină (3)

(3) Aceste drepturi nu sunt pierdute în cazul culpei comune sau al divorțului prin acordul soților. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește efectele nepatrimoniale ale divorțului, în special problema referitoare la numele de familie după desfacerea căsătoriei, art. 383 noul C. civ. păstrează, în mare parte, reglementarea din art. 40 Codul familiei. Precizăm, însă, că se observă odetaliere în privința motivelor care pot justifica, pentru oricare dintre soți, păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei, întemeiate pe interesul superior al copilului ori al unuia dintre soți. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În secțiunea dedicată acestei categorii de efecte ale divorțului – art. 383-384 C. civ.. – legea se rezumă să indice soluțiile posibile în privința numelui purtat în timpul căsătoriei și să enunțe, cu titlu general, drepturile soțului divorțat. Nu sunt reluate drepturile și îndatoririle personale născute din căsătorie pentru ase face precizarea stingerii, în cazul fiecăreia în parte, acest lucru se subînțelege, inclusiv din modul în care sunt enunțate îndatorirea reciprocă de respect, de fidelitate, de sprijin moral, de coabitare (art. 308-309 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. Precizări terminologice. Textul valorifică, la nivel de principiu, concluziile doctrinei privind rolul culpei în cazul divorțului, conturate în perioada de aplicare a Codului familiei (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 240-242). Alin. (1) face o precizare de ordin terminologic, arătând că divorțul se pronunță împotriva soțului din a cărui culpă exclusivă s-a desfăcut căsătoria [art. 379 alin. (1) teza I noul C. civ.]. Dacă amândoi soții sunt vinovați de destrămarea căsniciei [art. 379 alin. (1) teza a II-a noul C. civ.], deși – formal – s-ar putea spune că divorțul va fi pronunțat împotriva ambilor, modalitatea de exprimare nu mai are nicio relevanță, deoarece culpa comună determină o situație juridică egală a foștilor soți, pe cale de consecință diferențierea între ei la nivel conceptual nemaifiind necesară. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Soțul vinovat de destrămarea relațiilor de familie pierde orice drept care i-a fost recunoscut prin lege sau prin convenție în considerarea statutului său de persoană căsătorită. Pierderea acestor drepturi ope­rea­ză numai atunci când se reține culpa sa exclusivă în desfacerea căsătoriei, nu și în ipoteza în care fie se reține culpa comună a soților, fie căsătoria se desface prin acordul soților. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Este considerat vinovat de desfacerea căsătoriei soțul din culpa căruia s-a pronunțat divorțul. 
   2. Soțul vinovat de destrămarea relațiilor de familie pierde orice drept care i-a fost recunoscut prin lege sau prin convenție în considerarea statutului său de persoană căsă­torită. Pierderea acestor drepturi operează numai atunci când se reține culpa sa exclusivă în desfacerea căsătoriei, nu și în ipoteza în care fie se reține culpa comună a soților, fie căsătoria se desface prin acordul soților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 374 Condiții
Art 375 Condiții
Art 376 Procedura
Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie
Art 378 Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Art 379 Condiții
Art 380 Continuarea acțiunii de divorț
Art 381 Condițiile divorțului
Art 382 Data desfacerii căsătoriei
Art 383 Numele de familie după căsătorie
Art 384 Drepturile soțului divorțat
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Art 387 Opozabilitatea față de terți
Art 388 Acordarea despăgubirilor
Art 389 Obligația de întreținere
Art 390 Condițiile prestației compensatorii
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Art 392 Forma prestației compensatorii
Art 393 Garanții
Art 394 Modificarea prestației compensatorii
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...