Art 383 Numele de familie după căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți - Numele de familie după căsătorie -
Art. 383.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (10), Modele (6)

(1) La desfacerea căsătoriei prin divorț, soții pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Instanța ia act de această înțelegere prin hotărârea de divorț. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului, instanța poate să încuviințeze ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înțelegeri între ei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(3) Dacă nu a intervenit o înțelegere sau dacă instanța nu a dat încuviințarea, fiecare dintre foștii soți poartă numele dinaintea căsătoriei. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Efectele desf. căsăt. cu privire la numele dobândit prin căsăt. Condiț. pentru păstrarea numelui dobândit la încheierea căsăt. - Mădălina Moceanu
Simplul fapt că un soț a purtat mai mulți ani numele de familie al celuilalt soț și că toate actele care îl priveau conțin acest nume nu constituie motive temeinice, justificate de interesul său pentru păstrarea numelui de familie în caz de divorț, deoarece în acest caz s-ar depăși intenția legiuitorului.
Extras din Decizia civilă nr. 117/29.01.2013, Curtea de Apel Timișoara, Secția I civilă –complet specializat de familie și minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește efectele nepatrimoniale ale divorțului, în special problema referitoare la numele de familie după desfacerea căsătoriei, art. 383 noul C. civ. păstrează, în mare parte, reglementarea din art. 40 Codul familiei. Precizăm, însă, că se observă odetaliere în privința motivelor care pot justifica, pentru oricare dintre soți, păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei, întemeiate pe interesul superior al copilului ori al unuia dintre soți. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    a) Efecte nepatrimoniale. Detaliind, cu referire la sfera relațiilor nepatrimoniale generate de căsătoria desființată, soțul de bună-credință va avea situația de soț dintr-o căsătorie valabil încheiată, dar desfăcută prin divorț – subînțelegem, în lipsa unei mențiuni exprese în acest sens în cuprinsul alin. (1) din art. 304 C. civ.. Întrucât legea nu invită la aplicarea prin analogie adispozițiilor din materia divorțului, soțul de bună-credință nu se poate prevala de prevederile referitoare la numele de familie după divorț (art. 383 C. civ..) pentru a-și păstra numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei nule sau anulate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    I. numele de familie – potrivit art. 383 C. civ.., soții pot conveni: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizări introductive. Evident, problema aplicării art. 383 noul C. civ. se pune numai în măsura în care soții și-au schimbat, prin căsătorie, numele de familie, fie luând unul numele celuilalt, fie optând pentru a purta numele lor reunite, fie în situația în care unul dintre ei și-a păstrat numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt a luat numele lor reunite (a se vedea supra art. 282 noul C. civ.). Textul face însă referire exclusiv la divorțul pe cale judiciară astfel încât, având în vedere că și divorțul pe cale administrativă sau notarială produce aceleași efecte cu privire la nume, este necesar să se precizeze în ce măsură art. 383 este aplicabil și în cazul acestui din urmă tip de divorț. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Tot astfel, în cazul desființării căsătoriei pentru motive de nulitate absolută sau nulitate relativă și în caz de divorț, dacă cel puțin unul din soți și-a modificat numele prin încheierea căsătoriei, iar soții nu au convenit sau instanța nu aîncuviințat, după caz, ca aceștia să continue să poarte numele astfel dobândit (art. 383 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 373 Motive de divorț
Art 374 Condiții
Art 375 Condiții
Art 376 Procedura
Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie
Art 378 Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Art 379 Condiții
Art 380 Continuarea acțiunii de divorț
Art 381 Condițiile divorțului
Art 382 Data desfacerii căsătoriei
Art 383 Numele de familie după căsătorie
Art 384 Drepturile soțului divorțat
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Art 387 Opozabilitatea față de terți
Art 388 Acordarea despăgubirilor
Art 389 Obligația de întreținere
Art 390 Condițiile prestației compensatorii
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Art 392 Forma prestației compensatorii
Art 393 Garanții
Reviste:
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Considerații privind divorțul soților prin procedura notarială
Divorțul prin acordul soților, pe cale administrativă - aplicație a principiului "mutuus consensus - mutuus dissensus" în materia căsătoriei
Discuții privind căsătoria putativă în actuala statornicire a Codului civil român
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Procedura divorțului. Dispoziții comune
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Opinii privind definiția și caracterele juridice ale dreptului la (un) nume
Efectele desfacerii căsătoriei prin divorț în lumina noului Cod civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
Cerere de divorț.
Acțiune de divorț prin acordul soților
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
;
se încarcă...