Art 381 Condițiile divorțului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Divorțul din cauza stării sănătății unui soț - Condițiile divorțului -
Art. 381.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5), Modele (1)

În cazul prevăzut la art. 373 lit. d), desfacerea căsătoriei se pronunță fără a se face mențiune despre culpa soților.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 381 
    Ultimul caz de desfacere a căsătoriei permite divorțul-remediu, la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei, prin hotărârea dată tot de instanța de tutelă, care nu va face mențiune despre culpa soților. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, în cazul desființării căsătoriei cauzele sunt anterioare sau concomitente încheierii actului, subminând valabilitatea acestuia, în schimb, la divorț, cauzele, adică motivele de divorț, sunt întotdeauna ulterioare nașterii căsătoriei acărei menținere nu mai este dorită de soți sau de unul dintre ei; sub aspectul efectelor, acestea sunt, în cazul nulității, în principiu, atât ex tunc, cât și ex nunc, pe când în cazul divorțului, efectele sunt numai ex nunc. Diferențele de natură procesuală sunt numeroase, bunăoară, nulitatea este întotdeauna judiciară, în vreme ce divorțul poate fi judiciar (art. 374, 379, 381 C. civ..), dar de asemenea poate fi obținut pe cale administrativă sau prin procedură notarială (art. 375 C. civ..); cercul persoanelor cu drept la acțiune în materie de nulitate, mai mult sau mai puțin numeros în funcție de caracterul absolut sau relativ al nulității invocate, este larg oricum în comparație cu dreptul la acțiunea în desfacerea căsătoriei, care aparține exclusiv soților. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Condiții. Textul nu adaugă, față de reglementarea de principiu [a se vedea supra art. 373 lit. d) noul C. civ.], decât precizarea că desfacerea căsătoriei se dispune fără a se face mențiune despre culpa soților; soluția e firească, fiind vorba despre un „divorț remediu”. Din punct de vedere procedural, trebuie făcută corelarea cu art. 932 noul C. proc. civ., potrivit căruia „când divorțul este cerut pentru că starea sănătății unuia dintre soți face imposibilă continuarea căsătoriei, instanța va administra probe privind existența bolii și starea sănătății soțului bolnav și va pronunța divorțul, potrivit Codului civil, fără a face mențiune despre culpa pentru desfacerea căsătoriei”.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   99. Referitor la posibilitatea ca oricare dintre soți să ceară desfacerea căsă­toriei atunci când starea sănătății sale face imposibilă continuarea acesteia, prevăzută în art. 38 alin. (3) C. fam., legiuitorul a avut în vedere evitarea recurgerii cu superficialitate la posibilitatea desfacerii unei căsătorii. Instanțele de judecată dispun de instrumente legale pentru a nu permite desfacerea cu ușurință a căsătoriei, acționând astfel în sensul garanției instituite prin art. 26 alin. (1) din Constituție (C.C., Dec. nr. 311/2006, M. Of. nr. 402/2006; Dec. nr. 156/2008, M. Of. nr. 326/2008; Dec. nr. 308/2009. M. Of. nr. 175/2009; Dec. nr. 2/2009, M. Of. nr. 203/2009; Dec. nr. 432/2009, M. Of. nr. 303/2009; Dec. nr. 133/2009, M. Of. nr. 318/2009; Dec. nr. 1045/2009, M. Of. nr. 551/2009; Dec. nr. 1575/2009, M. Of. nr. 841/2009; Dec. nr. 20/2010, M. Of. nr. 79/2010; Dec. nr. 469/2010, M. Of. nr. 324/2010; Dec. nr. 1004/2010, M. Of. nr. 607/2010; Dec. nr. 1028/2010, M. Of. nr. 722/2010; Dec. nr. 509/2011, M. Of. nr. 475/2011). Notă. Deși în prezent dispozițiile art. 37 alin. (2) lit. c) C. fam., care a preluat dispozițiile art. 38 alin. (3) C. fam. în urma modificării prin Legea nr. 202/2010, sunt abrogate, cu începere din momentul intrării în vigoare a noului Cod civil, prevederile analizate, sub aspectul constituționalității, se regăsesc în cuprinsul art. 373 lit. d) NCC, astfel că statuările instanței constituționale rămân valabile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Divorțul poate fi pronunțat, conform art. 373 lit. d) NCC raportat la art. 6131b C. proc. civ., și la cererea unui soț, atunci când starea sa de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. 
   2. Admisibilitatea cererii de divorț pe acest temei este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe: a) existența unei stări precare de sănătate a unuia dintre soți, de natură fizică, organică, psihică; nu are relevanță dacă boala de care suferă soțul s-a ivit anterior căsătoriei sau în timpul acesteia, dacă este sau nu o boală vindecabilă, dacă afectează sau nu discernământul; ceea ce este relevant este faptul că această boală există la momentul formulării cererii de divorț, indiferent care ar fi natura sa, momentul de debut, efectele sale viitoare; b) o asemenea stare de sănătate precară (din cauza gravității sale, a severității formelor de manifestare) împiedică o continuare a căsătoriei; c) între starea de sănătate a soțului și imposibilitatea continuării căsătoriei există o legătură de cauzalitate; d) cererea de divorț este formulată de soțul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 371 Efectele între soți
Art 372 Efectele față de terți
Art 373 Motive de divorț
Art 374 Condiții
Art 375 Condiții
Art 376 Procedura
Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie
Art 378 Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Art 379 Condiții
Art 380 Continuarea acțiunii de divorț
Art 381 Condițiile divorțului
Art 382 Data desfacerii căsătoriei
Art 383 Numele de familie după căsătorie
Art 384 Drepturile soțului divorțat
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Art 387 Opozabilitatea față de terți
Art 388 Acordarea despăgubirilor
Art 389 Obligația de întreținere
Art 390 Condițiile prestației compensatorii
Art 391 Stabilirea prestației compensatorii
Reviste:
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...