Art 38 Începutul capacității de exercițiu | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu - Începutul capacității de exercițiu -
Art. 38.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Capacitatea de exercițiu deplină începe la data când persoana devine majoră. Reviste (2)

(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani. Reviste (7), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 38  
    În acest articol au fost reluate prevederile art. 8 alin. (1), (2) din Decretul nr. 31/1954. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Discernământul – condiție a începutului capacității de exercițiu deplină. Așa cum am mai spus, recunoașterea capacității de exercițiu este condiționată de existența discernământului, înțeles ca fiind aptitudinea persoanei fizice de a-și reprezenta corect consecințele juridice ale manifestării sale de voință. 
    Discernământul se dezvoltă pe măsura maturizării psihice a persoanei fizice. Existența sa depinde însă și de starea sănătății mintale a persoanei. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Momentul dobândirii capacității de exercițiu depline este reglementat de art. 38 C. civ.., conform căruia: „Capacitatea de exercițiu deplină începe la data când persoana devine majoră. Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Capacitatea de exercițiu deplină a persoanei fizice reprezintă aptitudinea omului de a dobândi și exercita drepturile civile și de a-și asuma și exercita obligațiile civile prin încheierea, personal și singur, a tuturor actelor juridice civile (Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a 11-a, Ed. Universul Juridic, București, 2001, p. 349). 
   2. De la împlinirea vârstei de 18 ani, persoana se bucură de o prezumție de capacitate, care poate fi combătută numai dacă se face dovada punerii sub interdicție a acelei persoane, cât și de o prezumție de discernământ, care se poate combate atunci când, prin orice mijloc de probă, se face dovada lipsei discernământului (I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 124). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În doctrina juridică1038, s-a subliniat faptul că, în ceea ce îl privește pe autorul faptei ilicite și prejudiciabile, acesta trebuie ca, la data săvârșirii acelei fapte, să fi fost minor, adică să aibă vârsta sub 18 ani [art. 38 alin. (2) noul C. civ.], ori să fie opersoană aflată sub interdicție judecătorească. 
    1038 A se vedea, în acest sens, L.R. Boilă, Fundamentul răspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de către minori sau de către persoanele puse sub interdicție, Dreptul nr. 3/2010,p. 105.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Reviste:
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Contractul de editare pentru operele scrise
Autoritatea părintească
Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale (IV)
Codul muncii - Art. 221. Reprezentanții salariaților. Desemnare și incompatibilități (comentariu)
Informarea precontractuală a pacientului (II)
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Capacitatea de exercițiu anticipată a minorului
Opinii privind semnificația juridică a termenului "copil"
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...