Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială - Mențiunea în actul de căsătorie -
Art. 377.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Când cererea de divorț este depusă la primăria unde s-a încheiat căsătoria, ofițerul de stare civilă, după emiterea certificatului de divorț, face cuvenita mențiune în actul de căsătorie. Doctrină (1)

(2) În cazul depunerii cererii la primăria în a cărei rază teritorială soții au avut ultima locuință comună, ofițerul de stare civilă emite certificatul de divorț și înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie. Doctrină (1)

(3) În cazul constatării divorțului de către notarul public, acesta emite certificatul de divorț și înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Divorțul prin acordul soților (la cererea ambilor soți sau aoricăruia dintre aceștia, acceptată de celălalt) poate fi obținut atât pe cale judiciară (art. 374 noul C. civ.), cât și pe cale administrativă ori prin procedură notarială (art. 375-378 noul C. civ.). Situațiile reprezintă oinovație față de reglementarea anterioară, chiar și în condițiile adoptării Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor (M.Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010) care au modificat normele din Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Formalități de publicitate. Odată eliberat certificatul de divorț, notarul public transmite, de îndată, ocopie certificată aacestuia la primăria de la locul încheierii căsătoriei pentru ase face mențiune cuvenită în actul de căsătorie; modificarea stării civile urmează afi consemnată de către ofițerul de stare civilă prin mențiune în actul de stare civilă (art. 377 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Necesitate. Mențiunea privind divorțul pe actul de căsătorie este necesară pentru o corectă evidență a actelor de stare civilă, dar și pentru ca, după efectuarea mențiunii, ofițerul de stare civilă să efectueze comunicările în vederea îndeplinirii formalităților de publicitate privind încetarea regimului matrimonial, astfel încât noua situație juridică în care se află foștii soții să fie opozabilă terților (a se vedea infra art. 387 noul C. civ.); o prevedere similară există, pentru divorțul pe cale judiciară, în art. 43 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, dar și în art. 927 alin. (4) noul C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Dacă cererea este depusă la primăria de la locul unde s-a încheiat căsătoria, ofițerul de stare civilă, după eliberarea certificatului de di­vorț, procedează la notarea divorțului pe marginea actului de căsătorie al soților. 
    În situația în care cererea este depusă la primăria în a cărei rază teri­torială soții au avut ultima locuință comună, ofițerul de stare civilă emite certificatul de divorț, după care înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie. Înaintarea copiei certificate are loc de îndată, sintagmă ce semnifică ziua emiterii certificatului de divorț sau cel târziu ziua lucrătoare imediat următoare ce urmează celei în care s-a emis certificatul de divorț. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Atunci când soții optează pentru divorțul pe cale administrativă, ei pot depune ce­re­rea de divorț prin acord fie la primăria unde s-a încheiat căsătoria, fie la primăria în a cărei rază teritorială au avut ultima locuință comună. 
   2. Dacă cererea este depusă la primăria de la locul unde s-a încheiat căsătoria, ofițerul de stare civilă, după eliberarea certificatului de divorț, procedează la notarea divorțului pe marginea actului de căsătorie al soților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Art 369 Condiții
Art 370 Separația judiciară de bunuri
Art 371 Efectele între soți
Art 372 Efectele față de terți
Art 373 Motive de divorț
Art 374 Condiții
Art 375 Condiții
Art 376 Procedura
Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie
Art 378 Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Art 379 Condiții
Art 380 Continuarea acțiunii de divorț
Art 381 Condițiile divorțului
Art 382 Data desfacerii căsătoriei
Art 383 Numele de familie după căsătorie
Art 384 Drepturile soțului divorțat
Art 385 Încetarea regimului matrimonial
Art 386 Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Art 387 Opozabilitatea față de terți
Reviste:
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Considerații privind divorțul soților prin procedura notarială
Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor în cadrul procedurii divorțului pe cale notarială
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...