Art 371 Efectele între soți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea judiciară - Efectele între soți -
Art. 371.
- Puneri în aplicare (1), Doctrină (5), Proceduri (3)

(1) Separația de bunuri pronunțată de către instanță face ca regimul matrimonial anterior să înceteze, iar soților li se aplică regimul matrimonial prevăzut la art. 360-365. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Între soți, efectele separației se produc de la data formulării cererii, cu excepția cazului în care instanța, la cererea oricăruia dintre ei, dispune ca aceste efecte să li se aplice de la data despărțirii în fapt. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul matrimonial ales, convențional sau legal, este, așa cum precizam anterior (a se vedea nota de la art. 339-340 noul C. civ.), un regim mutabil, putând fi înlocuit cu un alt regim sau cel existent, modificat, fie în temeiul convenției părților (încheiată după cel puți 1 an de la data căsătoriei – potrivit art. 369 noul C. civ.), fie în baza hotărârii judecătorești (art. 370 noul C. civ.). 
    În ceea ce privește modificarea convențională a regimului matrimonial, facem precizarea că, potrivit alin. (2)-(3) ale art. 369 noul C. civ., creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot introduce acțiune revocatorie, în termen de 1 an, calculat diferit, după caz, de la data îndeplinirii formalităților de publicitate ori de la data la care au luat cunoștință de aceste modificări pe altă cale, aceștia putând invoca oricând, pe cale de excepție, inopozabilitatea modificării ori a lichidării regimului matrimonial, atunci când aceste operațiuni au fost făcute în frauda intereselor lor. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul comunității convenționale, reglementat prin art. 366-368 C. civ.., are ca unică sursă convenția matrimonială (nu și hotărârea instanței, cum se întâmplă în cazul regimului separației de bunuri, art. 370-371 C. civ..), încheiată fie înainte de oficierea căsătoriei, fie în timpul căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Încetarea regimului comunității. Instituirea judiciară aregimului separației de bunuri are ca efect încetarea regimului comunității de bunuri care până la acel moment guverna relațiile patrimoniale dintre soți și aplicarea regimului separației, astfel cum acesta este configurat de dispozițiile art. 360-365 noul C. civ.. Așadar, nu se poate vorbi de existența adouă regimuri de separație de bunuri, în funcție de originea judiciară ori convențională aregimului, căci în ambele ipoteze își găsesc aplicarea aceleași reguli, prevăzute de art. 360-365 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Ca regulă generală, în raporturile dintre soți efectele separației se produc din momentul sesizării instanței de judecată. Prin excepție, derogatoriu de la regula generală, atunci când instanța dispune, la cererea unuia dintre soți, ca efectele să se producă din momentul separației în fapt a soților, separația de bunuri va produce efecte numai de la data despărțirii în fapt a acestora. 
    Odată ce instanța a dispus această măsură, ea are caracter defi­nitiv, în sensul că soții nu mai au posibilitatea de a solicita instanței modificarea ulterioară a măsurii(226). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Odată ce instanța pronunță separația de bunuri, regimul comunității de bunuri (legal sau convențional) existent între soți încetează. 
   2. Ca regulă generală, în raporturile dintre soți efectele separației se produc din mo­men­tul sesizării instanței de judecată. Prin excepție, derogatoriu de la regula generală, atunci când instanța dispune, la cererea unuia dintre soți, ca efectele să se producă din mo­mentul separației în fapt a soților, separația de bunuri va produce efecte numai de la data despărțirii în fapt a acestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Art 369 Condiții
Art 370 Separația judiciară de bunuri
Art 371 Efectele între soți
Art 372 Efectele față de terți
Art 373 Motive de divorț
Art 374 Condiții
Art 375 Condiții
Art 376 Procedura
Art 377 Mențiunea în actul de căsătorie
Art 378 Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Art 379 Condiții
Art 380 Continuarea acțiunii de divorț
Art 381 Condițiile divorțului
Reviste:
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (II)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Proceduri:
Procedură privind înscrierile sau notările în cartea funciară
Procedură privind notarea în cartea funciară
Procedură privind radierea din cartea funciară
;
se încarcă...