Art 37 Noțiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu - Noțiune -
Art. 37.
- Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

Capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 37 
    . Reglementarea corespunde prevederilor art. 5 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954, care afost reformulat. S-a subliniat elementul definitoriu, ce constituie regula pentru capacitatea de exercițiu, constând în încheierea de acte juridice fără obligativitatea asistării/reprezentării de către oaltă persoană. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiția capacității de exercițiu. Art. 37 noul C. civ. conține definiția legală a capacității de exercițiu. Și doctrina a elaborat mai multe definiții, dintre care o cităm pe aceea conform căreia capacitatea de exercițiu a persoanei fizice este „acea parte a capacității civile a omului care constă în aptitudinea acestuia de a dobândi și exercita drepturi civile și de a-și asuma și executa obligații civile prin încheierea de acte juridice civile” (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român, p. 348). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligații civile, prin încheierea de acte juridice civile. Legiuitorul, prin art. 37 C. civ.., menționează expres că persoana căreia-i recunoaște capacitate de exercițiu are aptitudinea „de aîncheia singură acte juridice civile”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice este acea parte a capacității civile a omului care constă în aptitudinea acestuia de a dobândi și exercita drepturi civile și de a-și asuma și executa obligații civile prin încheierea de acte juridice civile. Premisele capacității de exercițiu a persoanei fizice, respectiv condițiile necesare, sunt: existența capacității civile de folosință și existența discernământului (E. Chelaru, Drept civil. Persoanele, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 38). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Art 43 Lipsa capacității de exercițiu
Art 44 Sancțiune
Art 45 Frauda comisă de incapabil
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Reviste:
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Procedura arbitrală - relația dintre parte și arbitrul numit de aceasta
Considerații privind adaptarea regimului matrimonial în situații de criză conjugală
Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Relevanța juridică a clauzelor contractuale uzuale în cadrul afacerilor
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Contribuții la studiul dispozițiilor legale privind participarea Ministerului Public la executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii în materie civilă
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...