Art 361 Inventarul bunurilor mobile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul separației de bunuri - Inventarul bunurilor mobile -
Art. 361.
- Reviste (2), Doctrină (7), Modele (4)

(1) La adoptarea acestui regim, notarul public întocmește un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire . Reviste (2), Doctrină (1), Modele (2)

(2) Se poate întocmi un inventar și pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri. Reviste (1)

(3) În toate cazurile, pentru opozabilitate față de terți, inventarul se anexează la convenția matrimonială, supunându-se acelorași formalități de publicitate ca și convenția matrimonială. Doctrină (1)

(4) În lipsa inventarului se prezumă, până la proba contrară, că dreptul de proprietate exclusivă aparține soțului posesor. Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

(5) Dacă bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei condiții de formă pentru validitate ori unor cerințe de publicitate, dreptul de proprietate exclusivă nu se poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplinește formele cerute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    La momentul alegerii regimului separației de bunuri, este necesară întocmirea, de către notarul public, aunui inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire (opțional, inventarul se poate întocmi și pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri). Pentru opozabilitate față de terți, inventarul va fi anexat convenției matrimoniale (fiind supus formalităților de publicitate aplicabile acesteia – art. 334-335 noul C. civ.), lipsa inventarului având drept consecință prezumarea, până la dovada contrară, că dreptul de proprietate exclusivă aparține soțului posesor [art. 361 alin. (4) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În tot cazul, legea nu impune soților ca împărțirea bunurilor comune (dacă există un patrimoniu comun) să se facă odată cu schimbarea regimului matrimonial sau într-un anume termen de la „eveniment”. Nu mai puțin adevărat că, dacă trecerea se face de la un regim comunitar, legal sau convențional, la regimul separației de bunuri, ideea partajului bunurilor comune premergător instalării regimului matrimonial nou ales este oarecum sugerată de vreme ce, așa cum rezultă din coroborarea textelor, la adoptarea acestui regim notarul public va întocmi inventarul bunurilor mobile proprii ale soților, supus acelorași formalități de publicitate ca și convenția matrimonială [art. 369 alin. (2), art. 361 C. civ..]. Sigur, întocmirea inventarului nu este obligatorie, însă absența lui se poate solda cu inconveniente de natură probatorie dacă soțul proprietar exclusiv al bunului nu este și posesorul acelui bun. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    II. Noi, AA și AB, soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art. 361 C. civ.., la adoptarea regimului separației de patrimonii, bunurile mobile proprii fiecăruia dintre noi sunt cele care au devenit proprii ca efect al lichidării regimului matrimonial al comunității legale și partajării bunurilor în conformitate cu art. 357 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dovada bunurilor. Necesitatea delimitării patrimoniilor soților ridică unele probleme de dovadă în două categorii de situații: în raporturile dintre soți (spre exemplu, la momentul partajului cu ocazia lichidării regimului), precum și față de creditorii fiecăruia dintre soți, în scopul delimitării bunurilor pe care aceștia au dreptul să le urmărească. Dacă în privința bunurilor imobile proprietatea este mai ușor de dovedit, unele dificultăți pot apărea în materie de bunuri mobile corporale, în condițiile în care comunitatea de viață determină adesea o confuziune parțială a elementelor mobiliare din patrimoniile soților, iar de multe ori probele scrise nu sunt păstrate (a se vedea C. Nicolescu, Regimurile matrimoniale convenționale, p. 267-270). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Se poate întocmi un inventar și pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri. Întocmirea acestui inventar nu are caracter obligatoriu, ci reprezintă o opțiune a soților. 
    În cazul în care nu se întocmește un inventar, se prezumă că dreptul de proprietate exclusivă aparține soțului care posedă bunul. Prezumția are caracter relativ, putând fi răsturnată prin proba contrară, care revine soțului proprietar al bunului, dar neposesor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Art 369 Condiții
Art 370 Separația judiciară de bunuri
Art 371 Efectele între soți
Reviste:
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Continuitate sau schimbare de paradigmă în problema dovedirii cu martori a bunurilor proprii în raporturile dintre soți
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
;
se încarcă...