Art 358 Partajul în timpul regimului comunității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Partajul în timpul regimului comunității -
Art. 358.
- Puneri în aplicare (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (9), Modele (5)

(1) În timpul regimului comunității, bunurile comune pot fi împărțite, în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînțelegere. Reviste (2)

(2) Prevederile art. 357 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2)

(3) Bunurile atribuite fiecărui soț prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărțite rămân bunuri comune. Reviste (3), Doctrină (1)

(4) Regimul comunității nu încetează decât în condițiile legii, chiar dacă toate bunurile comune au fost împărțite potrivit acestui articol. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În privința lichidării regimului comunității, din interpretarea art. 355-358 noul C. civ. se desprind următoarele reguli: 
    a) regimul comunității de lichidează prin partaj (hotărâre judecătorească sau act autentic notarial), comunitatea subzistând până la finalizarea lichidării, atât în privința bunurilor, cât și a obligațiilor [art. 355 alin. (1) și (2) noul C. civ.]; 
    b) în cazul încetării comunității prin decesul unuia dintre soți, lichidarea va avea loc între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului decedat, obligațiile defunctului împărțindu-se între moștenitori, proporțional cu cotele ce le revin din moștenire [art. 355 alin. (3) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Art. 358 noul C. civ. permite și el partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei, fără amai impune însă și condiția existenței unor motive temeinice. Mai mult, partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei poate fi realizată nu doar prin hotărâre judecătorească, ci și prin bună învoială. Actul de partaj prin bună învoială trebuie să îmbrace forma autentică notarială. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Bunurile comune pot fi împărțite, în tot sau în parte, oricând în timpul regimului comunității legale, fără vreo restricție de fond, cu cerința formei autentice care, după caz, este actul notarial – dacă partajul se realizează prin bună învoială, sau hotărârea instanței – dacă, existând neînțelegeri, se urmează calea judiciară (art. 36 din Legea nr. 71/2011, art. 358 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Art. 358 C. civ.. introduce un element de noutate și reglementează admisibilitatea partajului de bunuri comune în timpul comunității, fără ca partajul să aibă efect încetarea/schimbarea regimului matrimonial al comunității legale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Partajul în timpul comunității. Noul Cod civil amenținut posibilitatea împărțirii bunurilor comune în timpul căsătoriei, cu precizarea că, spre deosebire de reglementarea restrictivă din Codul familiei, permite soților să recurgă oricând în timpul căsătoriei la un partaj amiabil. Astfel, conform art. 358 alin. (1) noul C. civ., în timpul căsătoriei se poate face un partaj amiabil al bunurilor comune, prin act notarial, sau, în caz de neînțelegere, pe cale judecătorească, fără însă ca legea să mai condiționeze admisibilitatea acțiunii de partaj de dovada unor motive temeinice. La împărțirea bunurilor comune se aplică în mod corespunzător prevederile art. 357 alin. (2) noul C. civ., în privința determinării cotei-părți ce revine fiecărui soț, operând prezumția legală simplă de contribuție egală. Pentru ase înlătura orice echivoc cu privire la calificarea bunurilor împărțite/neîmpărțite, alin. (3) al art. 358 noul C. civ. statuează că bunurile atribuite fiecărui soț prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărțite rămân bunuri comune soluție reglementată de altfel și de art. 36 alin. (2) Codul familiei.]. Alin. (4) al art. 358 noul C. civ. consacră expres soluția potrivit căreia regimul comunității nu încetează decât în condițiile legii, chiar dacă toate bunurile comune au fost împărțite în timpul căsătoriei. Prin urmare, bunurile care vor fi dobândite după partaj sunt supuse regimului comunității legale, devenind, după caz, bunuri comune sau bunuri proprii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art 363 Folosința bunurilor celuilalt soț
Art 364 Răspunderea pentru obligațiile personale
Art 365 Dreptul de retenție
Art 366 Domeniul de aplicare
Art 367 Obiectul convenției matrimoniale
Art 368 Alte dispoziții aplicabile
Reviste:
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Partajul în timpul regimului comunității în noi practici notariale din perspectiva Noului Cod Civil și a Noului Cod de Procedură Civilă în actualul context european
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Admisibilitatea, administrarea și indivizibilitatea mărturisirii în lumina noului Cod român de procedură civilă și a Codului francez de procedură civilă
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune de împărțire a bunurilor comune în timpul căsătoriei.
Cerere de chemare în judecată pentru împărțirea provizorie a locuinței.
Cerere de împărțire a bunurilor comune în timpul căsătoriei.
Cerere de chemare în judecată pentru încuvințarea folosinței provizorii a unor lucruri.
Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...