Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune -
Art. 352.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

(1) În măsura în care obligațiile comune nu au fost acoperite prin urmărirea bunurilor comune, soții răspund solidar, cu bunurile proprii. În acest caz, cel care a plătit datoria comună se subrogă în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate dacă lichidarea s-ar face la data plății datoriei. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Soțul care a plătit datoria comună în condițiile alin. (1) are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt soț până la acoperirea integrală a creanțelor pe care acesta i le datorează. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noua reglementare instituie regula răspunderii solidare a soților, cu bunurile lor proprii, pentru datoriile comune, în măsura neacoperirii creanțelor prin urmărirea bunurilor comune. Soțul care a plătit datoria se va subroga în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate, dacă lichidarea s-ar face la data plății datoriei, și, până la acoperirea integrală a creanțelor, beneficiază de un drept de retenție asupra bunurilor proprii ale celuilalt soț (subl.ns.). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Fiecare din cele două mase de bunuri (și datoriile aferente) sunt supuse unor regimuri juridice distincte. Reținem aici doar faptul că bunurile comune nu pot fi urmărite decât de creditorii comuni ai soților, urmărirea bunurilor lor proprii având caracter subsidiar (art. 351 și 352 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Într-un regim matrimonial comunitar, legal sau convențional, comunitatea de bunuri asoților, privită ca varietate aproprietății comune, nu este „dotată” cu personalitate morală. Orice terț intră în relație fie cu unul dintre soți, fie cu amândoi, în niciun caz nu contractează cu „entitatea” comunitate asoților. Interesul terțului creditor chirografar ar fi acela ca dreptul său de gaj (garanția comună acreditorilor în terminologia Codului civil) să se întindă asupra întreg patrimoniul debitorului (debitorilor), atât asupra masei bunurilor proprii, cât și asupra masei comune; pe de altă parte, interesul fiecăruia dintre soți este ca datoriile proprii ale celuilalt să fie suportate numai din bunurile proprii ale soțului debitor, iar nu din cele comune al căror codevălmași sunt amândoi461. Între cele două extreme, soluția legală este una de compromis: soții răspund cu bunurile comune pentru datoriile comune (art. 351 C. civ..) și bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți [art. 353 alin. (1) C. civ..]; în subsidiar, pentru anu se ruina securitatea creditorilor, urmărirea datoriilor comune poate continua (subliniem, poate continua) asupra bunurilor proprii (art. 352 C. civ..) respectiv, în cazul datoriilor proprii, asupra bunurilor devenite proprii prin efectul împărțirii bunurilor comune [art. 353 alin. (2) și (3) C. civ..]. Atât în cazul creditorului comunitar, cât și acreditorului personal, ordinea de urmărire abunurilor soților are caracter imperativ. 
    461 Fr. Terrè, Ph. Simler, op. cit., p. 299, nr. 379.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Ordinea de urmărire a bunurilor soților. Creditorii comuni pot urmări bunurile comune ale soților și numai în subsidiar bunurile proprii ale acestora, pentru restul de creanță rămas neacoperit. Ca și sub imperiul reglementării anterioare (art. 34 Codul familiei.), fiecare soț poate opune beneficiul de discuțiune în ipoteza în care creditorii comuni execută mai întâi bunurile sale proprii, ordinea de urmărire având un caracter imperativ. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Răspunderea soților cu bunurile proprii pentru datoriile comune este o răspundere subsidiară. Aceasta înseamnă că, în ipoteza în care cre­ditorii comuni ai soților urmăresc mai întâi bunurile proprii ale fiecărui soț pentru datoriile comune ale soților, soții pot invoca beneficiul de discuțiune, adică acea excepție prin care soții solicită cre­ditorilor să urmărească mai întâi bunurile comune și numai dacă acestea nu sunt îndestulătoare pentru realizarea creanței, să procedeze la urmărirea bunurilor proprii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Art 343 Dovada bunurilor soților
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Art 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Reviste:
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
STUDIU DE CAZ: Despre partajul bunurilor comune ale soților
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...