Art 351 Datoriile comune ale soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul comunității legale - Datoriile comune ale soților -
Art. 351.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Soții răspund cu bunurile comune pentru:

a) obligațiile născute în legătură cu conservarea, administrarea sau dobândirea bunurilor comune; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) obligațiile pe care le-au contractat împreună; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) obligațiile asumate de oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei; Jurisprudență, Doctrină (5), Modele (1)

d) repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Comparând noua reglementare cu art. 32 Codul familiei., referitor la datoriile comune ale soților, este nevoie să facem câteva sublinieri. În primul rând, soții vor răspunde cu bunurile comune și pentru obligațiile născute în legătură cu conservarea sau dobândirea bunurilor comune [art. 351 lit. a) noul C. civ.], cu și mai mult temei în acest din urmă caz, deoarece, prin dobândire, crește masa bunurilor comune. În al doilea rând, lit. d) aart. 351 noul C. civ. preia conținutul normativ din art. 32 lit. d) Codul familiei., însă fără condiționarea legată de natura proprietății. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Fiecare din cele două mase de bunuri (și datoriile aferente) sunt supuse unor regimuri juridice distincte. Reținem aici doar faptul că bunurile comune nu pot fi urmărite decât de creditorii comuni ai soților, urmărirea bunurilor lor proprii având caracter subsidiar (art. 351 și 352 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    249 În sensul art. 32 Codul familiei, „Soții răspund cu bunurile comune pentru: a) cheltuielile făcute cu administrarea oricăruia dintre bunurile lor comune; b) obligațiile ce au contractat împreună; c) obligațiile contractate de fiecare dintre soți pentru împlinirea nevoilor obișnuite ale căsniciei; d) repararea prejudiciului cauzat prin însușirea de către unul dintre soți a unor bunuri proprietate publică, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soților”.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Prevederea limitativă a datoriilor comune. Asemenea bunurilor, în ceea ce privește datoriile (elementul de pasiv matrimonial), soții au două categorii de datorii: comune și proprii și, corelativ, două categorii de creditori: comuni și personali. Principiul instituit în această materie este însă invers decât acela aplicabil în cazul bunurilor, pentru că, de regulă, datoriile fiecărui soț sunt proprii, iar comune sunt numai categoriile de datorii expres prevăzute de lege. Prin urmare, ori de câte ori obligația asumată/contractată de unul din soți nu poate fi încadrată în ipotezele limitativ prevăzute de art. 351 noul C. civ., datoria respectivă trebuie calificată drept proprie, cu toate consecințele care decurg de aici din perspectiva regimului său juridic (a se vedea infra comentariul de la art. 353 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Alături de bunuri, care constituie activul, în patrimoniile soților există două categorii de datorii: comune și proprii. Distincția dintre datoriile comune și datoriile proprii ale fiecăruia dintre soți nu este o simplă transpunere a regulilor care guvernează repartizare bunurilor, a activului, în comune și proprii. Spre deosebire de prezumția de comunitate instituită în privința bunurilor dobândite în timpul regimului comunității legale, de la care sunt exceptate numai categoriile de bunuri expres și limitativ calificate de legiuitor ca fiind proprii ale soțului dobânditor (art. 339, art. 340 C. civ..), datoriile sunt prezumate proprii ale soțului care le-a contractat și vor fi comune numai datoriile expres și limitativ enumerate prin art. 351 C. civ..466 Poate este bine să precizăm că vorbind despre „datorii” ale soților ne referim la raporturi juridice obligaționale care implică un terț creditor, nicidecum la acele obligații pe care le-ar avea soții unul față de celălalt sau față de un alt membru al familiei în cadrul îndatoririi de sprijin material reciproc. Tocmai prezența terțului face ca în ecuația intereselor de protejat, alături de cele ale fiecăruia dintre soți, să fie inclus și factorul „interes al terțului creditor”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Art 343 Dovada bunurilor soților
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Art 361 Inventarul bunurilor mobile
Reviste:
Pactele civile de solidaritate
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
Măsurile asigurătorii în procesul penal (I)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...