Art 347 Nulitatea relativă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regimul comunității legale - Nulitatea relativă -
Art. 347.
- Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Actul încheiat fără consimțământul expres al celuilalt soț, atunci când el este necesar potrivit legii, este anulabil. Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Terțul dobânditor care a depus diligența necesară pentru a se informa cu privire la natura bunului este apărat de efectele nulității. Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 347 
    Sancțiunea încheierii unui act juridic, fără consimțământul expres al celuilalt soț, atunci când legea îl cere în mod expres, este nulitatea relativă. Pentru efectele nulității asupra terțului dobânditor, a se vedea nota de la art. 345 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cazul soților aflați sub regimul matrimonial al comunității de bunuri, legal sau convențional, actul încheiat de unul dintre soți fără consimțământul expres necesar al celuilalt soț este anulabil; efectele nulității nu se răsfrâng asupra terțului de bună-credință care adepus diligențe pentru ase informa cu privire la natura bunului ce face obiectul contractului, astfel că, în atari condiții, soțul ale cărui interese patrimoniale au fost prejudiciate printr-un act juridic la încheierea căruia nu aparticipat, nu poate pretinde anularea actului ci doar daune interese de la celălalt soț [art. 347, art. 345 alin. (4) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Nulitatea relativă. Ori de câte ori un soț încheie un act juridic asupra unui bun comun care, potrivit legii, intră în câmpul de aplicare al cogestiunii, fără a avea consimțământul expres al celuilalt soț, actul respectiv este anulabil. Caracteristicile acestei nulități sunt următoarele: 
    a) Nulitatea este relativă, având în vedere faptul că prin această sancțiune se ocrotesc interesele soțului care nu și-a dat expres consimțământul și numai el și succesorii lui o pot invoca. De asemenea, acest soț poate să confirme actul, potrivit dreptului comun. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Sancțiunea lipsei consimțământului vreunuia dintre soți, când acordul comun este obligatoriu, este nulitatea relativă. Desigur, fiind o nulitate relativă, ea poate fi confirmată, în sensul că soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea unui asemenea act poate confirma ulterior actul încheiat de celălalt soț. 
   2. Dreptul la acțiunea în anularea actului este supus prescripției extinctive, în termen de 3 ani, care curge de la data la care soțul care nu și-a dat consimțământul (care este un terț față de actul încheiat) a cunoscut încheierea actului, acesta fiind momentul la care soțul a cunoscut existența cauzei de nulitate [faptul încheierii actului de înstrăinare sau grevare fără consimțământul său - art. 2529 alin. (2) NCC], competența de soluționare revenind instanței de tutelă în a cărei rază teritorială se află imobilul obiect al actului juridic încheiat sau domiciliul soțului chemat în judecată sau al terțului împotriva căruia se îndreaptă acțiu­nea, când obiectul actului îl constituie bunuri mobile supuse formalităților de publicitate. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cazul soților aflați sub regimul matrimonial al comunității de bunuri, legal sau convențional, actul încheiat de unul dintre soți fără consimțământul expres necesar al celuilalt soț este anulabil; efectele nulității nu se răsfrâng asupra terțului de bună-credință care adepus diligențe pentru ase informa cu privire la natura bunului ce face obiectul contractului, astfel că, în atari condiții, soțul ale cărui interese patrimoniale au fost prejudiciate printr-un act juridic la încheierea căruia nu aparticipat, nu poate pretinde anularea actului ci doar daune interese de la celălalt soț [art. 347, art. 345 alin. (4) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 337 Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Art 338 Nulitatea convenției matrimoniale
Art 339 Bunurile comune
Art 340 Bunurile proprii
Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Art 343 Dovada bunurilor soților
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Reviste:
Confiscarea extinsă
Considerații asupra drepturilor rezultate din creația intelectuală în reglementarea Noului Cod civil
Conversiunea actului juridic civil. Probleme teoretice și practice (III)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
;
se încarcă...