Art 343 Dovada bunurilor soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul comunității legale - Dovada bunurilor soților -
Art. 343.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Dovada că un bun este propriu se poate face între soți prin orice mijloc de probă. În cazul prevăzut la art. 340 lit. a), dovada se face în condițiile legii. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Pentru bunurile mobile dobândite anterior căsătoriei, înainte de încheierea acesteia se întocmește un inventar de către notarul public sau sub semnătură privată, dacă părțile convin astfel. În lipsa inventarului, se prezumă, până la proba contrară, că bunurile sunt comune. Reviste (1), Doctrină (2), Modele (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Similar reglementării din art. 30 alin. (3) Codul familiei., art. 343 alin. (1) noul C. civ. (corelat cu art. 339 noul C. civ.) instituie prezumția de comunitate a bunurilor dobândite în timpul regimului comunității legale, câtă vreme nu se face dovada că acestea sunt proprii. Spre deosebire de situația bunurilor comune, calitatea de bun propriu trebuie dovedită. Astfel, sarcina probei incumbă celui care contestă calitatea de bun comun, putându-se face prin orice mijloc de probă (dacă persoana care contestă calitatea de bun comun este unul dintre soți), iar în cazul bunurilor dobândite prin moștenire legală, legat sau donație – art. 340 lit. a) noul C. civ. – dovada se va face în condițiile legii (cu aplicarea art. 963 și urm., art. 1011 și 1037 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Prezumția de comunitate. Prin art. 343 alin. (1) noul C. civ. – care reproduce fidel dispozițiile art. 30 alin. (3) Codul familiei. – se instituie prezumția de comunitate, potrivit căreia orice bun dobândit de oricare dintre soți în timpul funcționării regimului comunității legale este bun comun, fără a fi nevoie să se facă dovada că bunul a fost dobândit prin contribuția ambilor soți. Prezumția de comunitate este relativă, în sensul că se poate face dovada contrară, și anume că bunul nu este comun, ci propriu, adică se încadrează în una din categoriile de bunuri prevăzute de art. 340 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Per a contrario, înseamnă că trebuie dovedită calitatea de bun propriu, dovadă care se poate realiza prin orice mijloc de probă. 
    Astfel, dovada dobândirii unui bun prin moștenire legală, legat, donație se face cu înscrisuri ca: certificat de moștenitor, testament, contract de donație. Darul manual poate fi dovedit cu orice mijloc de probă: înscrisuri, martori, interogatoriu, prezumții. 
    Dovada bunurilor de uz personal și profesional, a drepturilor pa­trimoniale de proprietate intelectuală, a bunurilor, a sumelor de bani sau oricăror valori care înlocuiesc un bun propriu, a bunului dobândit în schimbul acestora, precum și a fructelor bunurilor proprii se face cu orice mijloc de probă: înscrisuri, martori, interogatoriu, prezumții, expertiză tehnică de specialitate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma instituie o prezumție de comunitate, ceea ce înseamnă că nu trebuie dovedită calitatea de bun comun. 
   2. Per a contrario, înseamnă că trebuie dovedită calitatea de bun propriu, dovadă care se poate realiza prin orice mijloc de probă. 
   3. Astfel, dovada dobândirii unui bun prin moștenire, legat, donație se face cu înscrisuri ca: certificat de moștenitor, testament, contract de donație. Darul manual poate fi dovedit cu orice mijloc de probă: înscrisuri, martori, interogatoriu, prezumții. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Per a contrario, înseamnă că trebuie dovedită calitatea de bun propriu, dovadă care se poate realiza prin orice mijloc de probă. 
    Astfel, dovada dobândirii unui bun prin moștenire legală, legat, donație se face cu înscrisuri ca: certificat de moștenitor, testament, contract de donație. Darul manual poate fi dovedit cu orice mijloc de probă: înscrisuri, martori, interogatoriu, prezumții. 
    Dovada bunurilor de uz personal și profesional, a drepturilor pa­trimoniale de proprietate intelectuală, a bunurilor, a sumelor de bani sau oricăror valori care înlocuiesc un bun propriu, a bunului dobândit în schimbul acestora, precum și a fructelor bunurilor proprii se face cu orice mijloc de probă: înscrisuri, martori, interogatoriu, prezumții, expertiză tehnică de specialitate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 333 Clauza de preciput
Art 334 Publicitatea convenției matrimoniale
Art 335 Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Art 336 Modificarea convenției matrimoniale
Art 337 Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Art 338 Nulitatea convenției matrimoniale
Art 339 Bunurile comune
Art 340 Bunurile proprii
Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Art 343 Dovada bunurilor soților
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Reviste:
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Bunurile proprii ale soților. Comentarii și explicații aferente art. 340 noul C. civ.
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de chemare în judecată pentru restituirea bunurilor proprii.
Acțiune în anularea înstrăinării unui teren sau construcții, bun comun, de către unul singur dintre soți.
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...