Art 338 Nulitatea convenției matrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alegerea regimului matrimonial - Nulitatea convenției matrimoniale -
Art. 338.
- Reviste (7), Doctrină (8), Modele (7)

În cazul în care convenția matrimonială este nulă sau anulată, între soți se aplică regimul comunității legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 338 
    În cazul în care nu sunt respectate dispozițiile art. 330, 332 și 337 noul C. civ. și, pe cale de consecință, convenția matrimonială este nulă sau anulată, între soți se va aplica regimul comunității legale, fără ca, prin aceasta, să fie afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Facem aici precizarea că nu este obligatorie încheierea unei convenții matrimoniale decât dacă viitorii soți își doresc un alt regim decât cel al comunității legale (art. 329 C. civ..). În lipsa convenției (sau în cazul nulității convenției) între soți se aplică regimul comunității legale (art. 338 C. civ..). Altfel spus, existența unui regim matrimonial este consecință implacabilă aîncheierii căsătoriei, dar viitorii soți sunt cei care hotărăsc dacă respectivul regim va fi unul convențional sau „de plin drept”. Decizia lor va fi consemnată în actul de căsătorie122. 
    122 Reamintim că viitorii soți trebuie să facă indicarea regimului matrimonial ales în cuprinsul declarației de căsătorie [art. 281 alin. (1) C. civ..]; dacă până la încheierea căsătoriei își vor reconsidera opțiunea, este necesară reînnoirea declarației de căsătorie (art. 284 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    V. Noi, AA și AB, soți, declarăm că ne-au fost aduse la cunoștință prevederile art. 312-338 C. civ.. cu privire la regulile generale aplicabile tuturor regimurilor matrimoniale, de la care nu putem deroga prin încheierea prezentei convenții matrimoniale, respectiv regulile care guvernează regimul primar imperativ. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazuri de nulitate absolută a convenției matrimoniale. Cazurile specifice în care intervine sancțiunea nulității absolute a convenției matrimoniale sunt: 
    - lipsa consimțământului, precum și nerespectarea condițiilor privind exprimarea simultană și personală a consimțământului; 
    - lipsa formei autentice notariale, precum și lipsa procurii autentice și speciale, atunci când convenția se încheie prin mandatar; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Nesocotirea cerințelor de valabilitate instituite de lege privitor la încheierea convenției matrimoniale este sancționată, după caz, cu nulitatea absolută sau cu nulitatea relativă. 

§1 Nulitatea absolută a convenției matrimoniale 

    Rezultă din cele cuprinse în art. 330 alin. (1) C. civ.., conform cărora „Sub sancțiunea nulității absolute, convenția matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul tuturor părților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut predeterminat”, precum și din dispoziția cu caracter general înscrisă în art. 1250 C. civ.., potrivit căreia „Contractul este lovit de nulitate absolută în cazurile anume prevăzute de lege, precum și atunci când rezultă neîndoielnic din lege că interesul ocrotit este unul general” că, în materia convenției matrimoniale, nulitatea absolută lovește în cazul oricăreia dintre următoarele deficiențe: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 328 Dreptul la compensație
Art 329 Convenția matrimonială
Art 330 Încheierea convenției matrimoniale
Art 331 Simulația convenției matrimoniale
Art 332 Obiectul convenției matrimoniale
Art 333 Clauza de preciput
Art 334 Publicitatea convenției matrimoniale
Art 335 Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Art 336 Modificarea convenției matrimoniale
Art 337 Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Art 338 Nulitatea convenției matrimoniale
Art 339 Bunurile comune
Art 340 Bunurile proprii
Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Art 343 Dovada bunurilor soților
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Reviste:
Instituția familiei în Noul Cod Civil. Modificări adoptate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil
Calificarea în conflictele de legi și în conflictele de jurisdicții
Despre capacitatea matrimonială a minorului
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Aplicații ale autonomiei de voință în dreptul internațional privat al familiei/Des applications de l'autonomie de la volonte dans le droit international prive de la famille/Applications of the autonomy of will in the family private international law
Considerații privind drepturile soților asupra locuinței închiriate
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
;
se încarcă...