Art 332 Obiectul convenției matrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alegerea regimului matrimonial - Obiectul convenției matrimoniale -
Art. 332.
- Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Prin convenția matrimonială nu se poate deroga, sub sancțiunea nulității absolute, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege. Doctrină (1)

(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau devoluțiunii succesorale legale. Reviste (3), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Convenția matrimonială reprezintă, sub sancțiunea nulității absolute, actul autentificat de notarul public, prin care soții își vor exprima consimțământul (personal sau prin mandatar cu procură autentică specială), în vederea stabilirii regimului matrimonial aplicabil [art. 330 alin. (1) noul C. civ.]. Însă, menționăm că, prin încheierea unei convenții matrimoniale, nu se poate aduce atingere principiilor egalității între soții, autorității părintești ori devoluțiunii succesorale legale [art. 332 alin. (2) noul C. civ.]. De asemenea, potrivit alin. (1) al art. 332 noul C. civ., sub sancțiunea nulității absolute, nu se poate deroga prin convenție matrimonială de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales, decât în cazurile anume prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Condițiile de fond de valabilitate prevăzute pentru încheierea convenției matrimoniale (anterior căsătoriei) se „recapitulează” cu acest prilej, cu mențiunea că în cazul soțului minor (încă) la data modificării, dată fiind capacitatea sa deplină de exercițiu dobândită prin efectul căsătoriei, spre deosebire de convenția încheiată înainte de căsătorie, nu se cere nici încuviințarea ocrotitorului său legal, nici autorizarea instanței de tutelă. Se înțelege, limitările impuse convenției matrimoniale încheiate înainte de căsătorie sub aspectul obiectului – dispozițiile imperative ale legii, egalitatea soților, autoritatea părintească, devoluțiunea succesorală legală, art. 332 C. civ.. – sunt „tabu” și în cazul convenției modificatoare. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește condițiile de valabilitate aconvenției matrimoniale ca act juridic, separat de condițiile generale și comune oricărui act juridic – consimțământ, capacitate, cauză, cu particularitățile prezentate, art. 332 C. civ.. prevede în mod expres limitele speciale ale obiectului convenției matrimoniale, prevăzând că: „Prin convenția matrimonială nu se poate deroga, sub sancțiunea nulității absolute, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obiectul convenției matrimoniale. Obiectul esențial al convenției matrimoniale îl constituie regimul matrimonial voluntar și concret pe care viitorii soți îl aleg ca alternativă la regimul matrimonial legal. În subsidiar, convenția matrimonială poate cuprinde și alte clauze aflate într-o legătură mai strânsă sau mai îndepărtată cu regimul matrimonial. Libertatea viitorilor soți de a stabili regimul matrimonial aplicabil în timpul căsătoriei nu este absolută, existând atât limite generale, cât și limite speciale care îngrădesc această libertate. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   188.3. Obiectul convenției matrimoniale. Obiectul convenției matri­­moniale este reglementat de art. 332 NCC. Acesta este circumscris unor li­mite generale și speciale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art 325 Contribuția soților
Art 326 Munca în gospodărie
Art 327 Veniturile din profesie
Art 328 Dreptul la compensație
Art 329 Convenția matrimonială
Art 330 Încheierea convenției matrimoniale
Art 331 Simulația convenției matrimoniale
Art 332 Obiectul convenției matrimoniale
Art 333 Clauza de preciput
Art 334 Publicitatea convenției matrimoniale
Art 335 Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Art 336 Modificarea convenției matrimoniale
Art 337 Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Art 338 Nulitatea convenției matrimoniale
Art 339 Bunurile comune
Art 340 Bunurile proprii
Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Reviste:
Principalele controverse privind clauza de preciput
Natura juridică a creanței de participare în cadrul regimului separației de bunuri
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (II)
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...