Art 326 Munca în gospodărie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cheltuielile căsătoriei - Munca în gospodărie -
Art. 326.
- Reviste (3), Doctrină (6), Modele (1)

Munca oricăruia dintre soți în gospodărie și pentru creșterea copiilor reprezintă o contribuție la cheltuielile căsătoriei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deși reunite sub titulatura „Cheltuielile căsătoriei”, art. 325-328 noul C. civ. creionează, în fapt, și alte aspecte patrimoniale ale relațiilor dintre soți, și anume: 
    a) obligația de sprijin material reciproc, incluzând și contribuția la cheltuielile căsătoriei, în raport cu mijloacele fiecăruia (dispoziție existentă și în art. 29 Codul familiei.), în lipsa unei prevederi contrare din convenția matrimonială (art. 325 noul C. civ. – facem precizarea că orice convenție care va statua că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia dintre soți va fi considerată nescrisă și, pe cale de consecință, lipsită de eficiență juridică), precum și munca în gospodărie a oricăruia dintre soți (prevedere expresă a noii reglementări, care își are izvorul în practica judecătorească – art. 326 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    1.Contribuția soților la sarcinile căsătoriei – este prevăzută de art. 325 și art. 326 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Munca în gospodărie a soților. Prin art. 326 s-a instituit regula de ordine publică potrivit căreia munca în gospodărie și pentru creșterea copiilor reprezintă o contribuție la suportarea sarcinilor căsătoriei. Prin urmare, prin convenția matrimonială, indiferent de regimul matrimonial pentru care soții au optat, nu s-ar putea stabili faptul că această prestație a unuia dintre soți nu este considerată o astfel de contribuție. În plus, în cazul regimurilor matrimoniale de tip comunitar, munca în gospodărie a unuia dintre soți și pentru educarea copiilor reprezintă și o contribuție indirectă la dobândirea bunurilor comune (pentru dezvoltări, sub imperiul reglementării anterioare din Codul familiei, a se vedea: I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 59; CSJ, secț. civ., dec. nr. 907/1993 în Dreptul nr. 7/1994, p. 80).

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    În cadrul cheltuielilor căsătoriei este inclusă atât munca depusă de oricare dintre soți sau de ambii în cadrul gospodăriei comune, cât și cea depusă de fiecare dintre ei sau împreună pentru creșterea copiilor. Prin urmare, în ipoteza în care unul dintre soți nu este angajat în muncă, nerealizând venituri salariale, munca depusă în gospodăria proprie și pentru creșterea copiilor este considerată drept contribuție la cheltuielile căsătoriei și, implicit, la dobândirea bunurilor comune. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În cadrul cheltuielilor căsătoriei este inclusă atât munca depusă de oricare dintre soți sau de ambii în cadrul gospodăriei comune, cât și cea depusă de fiecare dintre ei sau împreună pentru creșterea copiilor. Prin urmare, în ipoteza în care unul dintre soți nu este angajat în muncă, nerealizând venituri salariale, munca depusă în gospodăria proprie și pentru creșterea copiilor este considerată ca și contribuție la cheltuielile căsătoriei și, implicit, la dobândirea bunurilor comune. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art 325 Contribuția soților
Art 326 Munca în gospodărie
Art 327 Veniturile din profesie
Art 328 Dreptul la compensație
Art 329 Convenția matrimonială
Art 330 Încheierea convenției matrimoniale
Art 331 Simulația convenției matrimoniale
Art 332 Obiectul convenției matrimoniale
Art 333 Clauza de preciput
Art 334 Publicitatea convenției matrimoniale
Art 335 Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Art 336 Modificarea convenției matrimoniale
Reviste:
Natura juridică a creanței de participare în cadrul regimului separației de bunuri
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
;
se încarcă...