Art 325 Contribuția soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cheltuielile căsătoriei - Contribuția soților -
Art. 325.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (8), Librăria Indaco (2)

(1) Soții sunt obligați să își acorde sprijin material reciproc. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Ei sunt obligați să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia, la cheltuielile căsătoriei, dacă prin convenție matrimonială nu s-a prevăzut altfel. Reviste (5), Doctrină (2), Modele (4)

(3) Orice convenție care prevede că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia dintre soți este considerată nescrisă. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (4), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre clauzele nescrise - Marian Orzață
Codul civil nu oferă o definiție clară a termenului de "nescris" dar sensul acestuia se poate deduce din interpretarea art. 1.255 Cod civil.
Din interpretarea acestui articol se poate desprinde ideea că aceste clauze sunt clauze care contravin dispozițiilor legale imperative și care, nefiind esențiale pentru încheierea acelui actului juridic, pot fi considerate ca inexistente în cardul acestuia fără a-i afecta valabilitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deși reunite sub titulatura „Cheltuielile căsătoriei”, art. 325-328 noul C. civ. creionează, în fapt, și alte aspecte patrimoniale ale relațiilor dintre soți, și anume: 
    a) obligația de sprijin material reciproc, incluzând și contribuția la cheltuielile căsătoriei, în raport cu mijloacele fiecăruia (dispoziție existentă și în art. 29 Codul familiei.), în lipsa unei prevederi contrare din convenția matrimonială (art. 325 noul C. civ. – facem precizarea că orice convenție care va statua că suportarea cheltuielilor căsătoriei revine doar unuia dintre soți va fi considerată nescrisă și, pe cale de consecință, lipsită de eficiență juridică), precum și munca în gospodărie a oricăruia dintre soți (prevedere expresă a noii reglementări, care își are izvorul în practica judecătorească – art. 326 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În fine, și cu toate acestea în primul rând, nu trebuie omis faptul că relațiile pecuniare dintre soți nu sunt domeniul exclusiv al regimului matrimonial concret; regimul primar, zis și de bază, reunește reguli imperative de primă importanță, comune tuturor căsătoriilor indiferent de regimul matrimonial concret, inclusiv căsătoriilor „instalate” anterior Codului civil. Prin urmare, dispozițiile privind locuința familiei (art. 321-324 C. civ..), cheltuielile căsătoriei (art. 325-328 C. civ..), independența patrimonială asoților (art. 317 C. civ..), cele referitoare la adaptarea puterilor ce revin fiecăruia dintre soți potrivit regimului matrimonial existent la situația specială în care s-ar găsi unul dintre ei, precum și la situațiile de criză domestică (art. 315-316 C. civ..), se aplică, începând cu data de 1 octombrie 2011 de plin drept și fără nicio distincție. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 308 C. civ.., „soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria”, iar art. 325 stabilește că „soții sunt obligați să își acorde sprijin material reciproc”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Delimitări conceptuale. Tradițional, atât la nivelul doctrinei, cât și prin reglementările legale în materie se face distincție între obligația soților de a contribui la cheltuielile căsniciei și obligația de sprijin material reciproc între soți, ambele obligații implicând obligația de întreținere între soți. Fundamentul acestor obligații rezidă, neîndoielnic, în principiul solidarității care trebuie să se manifeste între membrii familiei în general și în relațiile dintre soți în mod special. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Noțiunea de „cheltuieli ale căsătoriei” 

    Potrivit art. 325 C. civ.. „(1) Soții sunt obligați să își acorde sprijin material reciproc. (2) Ei sunt obligați să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia, la cheltuielile căsătoriei, dacă prin convenție matrimonială nu s-a prevăzut altfel”. 
    Solidaritatea menajeră instituită de lege în sarcina soților este consecința directă a încheierii căsătoriei și nu este condiționată de faptul conviețuirii soților. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art 325 Contribuția soților
Art 326 Munca în gospodărie
Art 327 Veniturile din profesie
Art 328 Dreptul la compensație
Art 329 Convenția matrimonială
Art 330 Încheierea convenției matrimoniale
Art 331 Simulația convenției matrimoniale
Art 332 Obiectul convenției matrimoniale
Art 333 Clauza de preciput
Art 334 Publicitatea convenției matrimoniale
Art 335 Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Reviste:
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Juridicitatea obligației naturale
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Considerații asupra drepturilor rezultate din creația intelectuală în reglementarea Noului Cod civil
Partajul în timpul regimului comunității în noi practici notariale din perspectiva Noului Cod Civil și a Noului Cod de Procedură Civilă în actualul context european
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...