Art 322 Regimul unor acte juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Locuința familiei - Regimul unor acte juridice -
Art. 322.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (9), Modele (8), Librăria Indaco (3)

(1) Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) De asemenea, un soț nu poate deplasa din locuință bunurile ce mobilează sau decorează locuința familiei și nu poate dispune de acestea fără consimțământul scris al celuilalt soț. Reviste (2), Doctrină (2)

(3) În cazul în care consimțământul este refuzat fără un motiv legitim, celălalt soț poate să sesizeze instanța de tutelă, pentru ca aceasta să autorizeze încheierea actului. Reviste (5), Doctrină (1)

(4) Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoștință despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial. Reviste (4), Doctrină (2)

(5) În lipsa notării locuinței familiei în cartea funciară, soțul care nu și-a dat consimțământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soț, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuință a familiei. Reviste (2), Doctrină (1)

(6) Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător actelor încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (2). Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Definită ca locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii locuința familiei se bucură de un regim special de protecție dacă oricare dintre soți a cerut notarea în cartea funciară, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. Observăm că, prin derogare de la drepturile fiecăruia dintre soți cu privire la bunurile proprii, niciunul dintre soți (chiar de ar fi proprietar exclusiv) nu poate, fără consimțământul scris al celuilalt soț, să dispună de drepturile asupra locuinței familiei, să încheie acte prin care ar fi afectată folosința acesteia și nici chiar să deplaseze din locuință bunurile ce o mobilează sau o decorează ori să dispună de aceste bunuri. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Potrivit art. 322 noul C. civ., niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune fără consimțământul scris al celuilalt soț de drepturile asupra locuinței familiei. De asemenea, un soț nu poate deplasa din locuință bunurile ce mobilează sau decorează locuința familiei și nu poate dispune de acestea fără consimțământul scris al celuilalt soț. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Copilul, cu tot „bagajul” de drepturi și îndatoriri părintești, este parte integrantă avieții de familie, ca atare principiul interesului superior este oconstantă avieții familiale, variabilă este doar forma în care se înfățișează într-o situație de fapt concretă prin nevoia de „supralicitare” aunui anume aspect al ocrotirii minorului. Astfel, în cazul părinților căsătoriți care nu locuiesc împreună, are statut de locuință familială ce face obiectul protecției speciale [art. 322-324 C. civ..] indiferent de regimul matrimonial al soților și oricare ar fi titlul sub care este deținută locuința ori titularul acestui drept, aceea în care locuiește părintele la care se află copiii [art. 321 alin. (1) C. civ..]; la desfacerea căsătoriei, decizia judecătorească referitoare la atribuirea beneficiului contractului de închiriere asupra locuinței familiei sau, după caz, afolosinței provizorii alocuinței proprietatea comună asoților, are ca prim criteriu legal de preferință interesul superior al copiilor [art. 324 alin. (1) și (4) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Excepție: schimbarea destinației bunului comun nu se poate face decât prin acordul soților (inclusiv în cazul în care locuința comună este într-un imobil proprietatea exclusivă aunuia dintre soți – art. 322 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Limitarea legală a drepturilor unuia dintre soți de a dispune cu privire la locuința familiei 
    1. Reguli exorbitante în raport cu dreptul comun. În esență, regimul juridic al locuinței familiei constă în limitarea legală a drepturilor unuia dintre soți de a dispune singur, prin acte juridice, cu privire la locuința familiei, chiar dacă regimul matrimonial concret aplicabil i-ar fi permis acest lucru (spre exemplu: soții sunt căsătoriți sub imperiul regimului separației de bunuri, iar locuința este proprietate exclusivă a unuia dintre soți; de asemenea, dacă regimul matrimonial aplicabil este cel al comunității legale, iar locuința face parte din categoria bunurilor proprii ale unuia dintre soți). Aceste reguli de protecție specială a locuinței familiei apar ca reguli exorbitante în raport cu dreptul comun și constituie veritabile limite legale de a dispune prin acte juridice, dreptul de proprietate, cel mai puternic dintre drepturile reale, fiind primul vizat. Această limită nu trebuie înțeleasă în mod absolut, deoarece locuința familiei nu devine un bun inalienabil, scos din circuitul civil, protecția juridică fiind asigurată doar prin cerința consimțământului scris al ambilor soți. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 312 Regimurile matrimoniale
Art 313 Efectele regimului matrimonial
Art 314 Mandatul convențional
Art 315 Mandatul judiciar
Art 316 Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art 317 Independența patrimonială a soților
Art 318 Dreptul la informare
Art 319 Încetarea regimului matrimonial
Art 320 Lichidarea regimului matrimonial
Art 321 Noțiune
Art 322 Regimul unor acte juridice
Art 323 Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Art 324 Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art 325 Contribuția soților
Art 326 Munca în gospodărie
Art 327 Veniturile din profesie
Art 328 Dreptul la compensație
Art 329 Convenția matrimonială
Art 330 Încheierea convenției matrimoniale
Art 331 Simulația convenției matrimoniale
Art 332 Obiectul convenției matrimoniale
Reviste:
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Considerații privind adaptarea regimului matrimonial în situații de criză conjugală
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
6. Notarea în cartea funciară a mențiunii conform căreia imobilul este locuința familiei. Neîmpiedicarea executării silite a existenței unei astfel de notări
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Studiu de caz: Ce efecte produce notarea în Cartea Funciară a unui imobil ca locuință de familie?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...