Art 32 Transferul intrapatrimonial | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Transferul intrapatrimonial -
Art. 32.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7)

(1) În caz de diviziune sau afectațiune, transferul drepturilor și obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul aceluiași patrimoniu, se face cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și fără a prejudicia drepturile creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), transferul drepturilor și obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta nu constituie o înstrăinare. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Transferul intrapatrimonial, care se face prin act unilateral, nu constituie o înstrăinare, dar trebuie făcut în condițiile legii și fără a fi vătămate drepturile creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale. 
    Totuși, drepturile creditorilor nu se limitează la fiecare masă patrimonială, creditorul putând să-și extindă urmărirea și asupra altor mase dacă bunurile aflate în masa patrimonială în legătură cu care s-a născut creanța sa nu sunt suficiente, dar în condițiile strict prevăzute de art. 2324 alin. (3) noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    „Mărirea” sau „micșorarea” patrimoniului profesional individual la care se referă prevederile art. 33 alin. (2) noul C. civ. se pot realiza și printr-un transfer intrapatrimonial, reglementat de art. 32 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    249 În sensul art. 32 Codul familiei, „Soții răspund cu bunurile comune pentru: a) cheltuielile făcute cu administrarea oricăruia dintre bunurile lor comune; b) obligațiile ce au contractat împreună; c) obligațiile contractate de fiecare dintre soți pentru împlinirea nevoilor obișnuite ale căsniciei; d) repararea prejudiciului cauzat prin însușirea de către unul dintre soți a unor bunuri proprietate publică, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soților”.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune și aplicații. Sub denumirea transferul intrapatrimonial art. 32 noul C. civ. reglementează posibilitatea trecerii unor bunuri dintr-o masă patrimonială în altă asemenea masă, constituită în cadrul aceluiași patrimoniu. Asemenea operațiuni sunt posibile indiferent dacă se realizează între o diviziune a patrimoniului și altă asemenea diviziune, între patrimoniile de afectațiune sau între o diviziune a patrimoniului și un patrimoniu de afectațiune. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Potrivit legii, în aceste cazuri transferul drepturilor și obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta nu constituie o înstrăinare, ci o mobilizare a unor bunuri, drepturi și obligații între diviziunile unui patrimoniu (art. 32 NCC). 
    Transferul, inclusiv cel inițial, de constituire a patrimoniului profe­sional de afectațiune, se face prin act unilateral al titularului, acesta urmând a fi efectuat fără a afecta drepturile creditorilor asupra fiecăreia dintre masele patrimoniale în ființă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 22 Lipsa publicității. Sancțiuni
Art 23 Concursul dintre formele de publicitate
Art 24 Consultarea registrelor publice
Art 25 Subiectele de drept civil
Art 26 Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Art 27 Cetățenii străini și apatrizii
Art 28 Capacitatea civilă
Art 29 Limitele capacității civile
Art 30 Egalitatea în fața legii civile
Art 31 Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art 32 Transferul intrapatrimonial
Art 33 Patrimoniul profesional individual
Art 34 Noțiune
Art 35 Durata capacității de folosință
Art 36 Drepturile copilului conceput
Art 37 Noțiune
Art 38 Începutul capacității de exercițiu
Art 39 Situația minorului căsătorit
Art 40 Capacitatea de exercițiu anticipată
Art 41 Capacitatea de exercițiu restrânsă
Art 42 Regimul unor acte ale minorului
Reviste:
Privilegiul vânzătorului de bunuri mobile
3. Formularea unei noi cereri de partaj pe calea contestației la executare. Lipsă de interes
Inopozabilitatea ca sancțiune de drept civil. Introducere. Context
Debitori insolvabili și anularea creanțelor
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Observații asupra includerii unui bun comun în masa de afectațiune profesională a soțului care exercită o profesie autorizată
Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită/La distinction entre l’action paulienne et l’action en nullité pour cause illicite/Distinction between the paulian action and the action for nullity for illicit cause
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...